Nacalculatie transport (Nacatrans)

70.00 excl. btw

September 2017, 32 p.
Uitgave: pdf

Categorie:

Beschrijving

Dit rapport bevat de resultaten van het project ‘Nacalculatie transport (Nacatrans)

Inhoud

Woord vooraf 4

1. Inleiding 6
Scope en doelstelling 6
Lexicon 7

2. Activity Based Costing (ABC) in transport 8
Beperkt inzicht in resultaat per opdracht of per klant 8
Tariefopbouw verschilt van kostenstructuur 8
ABC vergroot het inzicht in kosten en prestaties 8

3. Normkosten 10
Rollend Materieel 10
Personeel 13
Kilometerheffing 13

4. Toewijzen van kosten 14
Uitgangspunten 14
Kosten toewijzen: case studies 18

5. De rekentool 24
Kenmerken 24
Opbouw van de rekentool 24
Proof of concept 25
Beperkingen en randvoorwaarden 27

6. Conclusie 28