Logigrid: energie-samenwerkingen in de logistiek

95.00

2022, 36 p.
Uitgave: PDF

Categorie:

Beschrijving

 

 1. Woord vooraf

 4

 1. Energietransitie in de logistieke sector

 6

 2. Energieopslag in batterijen

 9

      Batterijsystemen in opmars  9
      Alternatieve systemen  9
      Tweedehands batterijen  9
      Inzetbaarheid  10
      Alternatief voor netverzwaring  10
      Positieve business case  11

 3. Waterstof als energiebuffer

12

      Energiebron vs energiedrager  12
      Elektrolyse en elektriciteitsproductie  12
      Waterstof als energiebuffer  12
      Waterstof voor transport  13
      Blik op de toekomst  13

 4. Wetgevend kader & energiedecreet

14

      Liberalisering energiemarkt & nieuwe rollen  14
      Prosumenten en distributienettarieven  15
      Distributienetten en directe lijn  15
      Nieuwe ontwikkelingen: de energiegemeenschappen  17
      Fit for 55  17

 5. Uitvoering energiemonitoring
      Logistiek Park Waasland & extrapolaties

18

      Energiemonitoring PoC Logistiek Park Waasland & Remofrit 19
      Case bedrijvencluster Deurne 24
      Case bedrijvencluster Oudsbergen 26
      Case Luik Natie: CO2-neutrale logistiek door middel van
                                    energieneutraliteit
 27
      Case CSP  30

 6. Best practice case Lovitas

32

 7. Conclusies

36

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL