Lean Logistics

70.00

November 2010, 107 p.
Uitgave: pdf

Prijs is exclusief btw

Categorie:

Beschrijving

Beschrijving

Het VIL startte begin 2010, samen met de Universiteit van Tilburg, een onderzoeksproject op rond Lean Logistics. Deze internationale samenwerking had als doel de Lean filosofie ingang te laten vinden in de logistieke sector, om zo de concurrentiepositie van de logistieke dienstverleners te versterken en de waardecreatie naar de klant te verhogen. Voor dit project werden acht logistieke dienstverleners begeleid, waaronder JET Logistics, een dienstverlener in Vlaanderen op het vlak van distributielogistiek.

Dit rapport start met de theorie en geschiedenis van de Lean filosofie en al zijn elementen. Vervolgens wordt dit aan de praktijk getoetst in de vorm van case studies over de Lean toepassing bij vijf logistieke dienstverleners. Het laatste hoofdstuk bevat het onderzoek bij JET Logistics.

Het toepassen van Lean levert verschillende voordelen op, zoals kostenreductie, toegenomen productiviteit, kwaliteitsverbeteringen, verkorte productie- en leveringstijden, vermindering van de voorraad, flexibiliteit en een grotere klantentevredenheid. Deze voordelen komen ook naar voor in de succesverhalen van het toepassen van de Lean filosofie in productieomgevingen. Dit zet de logistieke sector aan om deze filosofie eveneens toe te passen en zo o.a. magazijnoperaties efficiënter en effectiever te organiseren. Uiteindelijk doel is om meer waarde te creëren voor de klant en tegelijkertijd de logistieke efficiëntie te verhogen.

Aan de hand van concrete cases wordt geïllustreerd hoe de Lean filosofie reeds succesvol toegepast wordt bij Toyota Parts Center Europe (TPCE), NYK Logistics, CEVA Logistics, Kuehne + Nagel en Scania Parts. Deze bedrijven hebben gemeen dat ze Lean management reeds toepassen in hun organisatie en denkwijze. Ze verschillen wel wat betreft de manier van implementatie.

Inhoud

Executive Summary  4
Lijst van figuren en tabellen  10
Inleiding  11
Lean filosofie  13
Toyota Productie Systeem  13
Geschiedenis  13
Elementen TPS  15
Ontstaan van Lean  16
Lean principes  18
Lean Praktijken  19
Just in time (JIT)  19
Total Quality Management (TQM)  19
Total Preventive/ Productive Maintenance (TPM)  20
Human Resource Management (HRM)  20
Customer Involvement (CI)  21
Supplier Communication Management (SCM)  21
Verspilling  21
Muda  22
Mura  22
Muri  22
Acht soorten verspilling  23
Lean management
Lean in de logistieke omgeving
Lean in de dienstenomgeving
Lean in de logistieke omgeving
Lean hulpmiddelen
Lean analyse
Lean tools
Lean verbeteringen
Randvoorwaarden
Lean Programma Aanpak
Case studies 51
Toyota Parts Center Europe (TPCE)
Voorstelling van de onderneming
Voorstelling van de case
Aanleiding tot Lean
Aanpak en implementatie
Kritische succesfactoren & valkuilen
Resultaat en vervolgplanning
NYK Logistics 56
Voorstelling van de onderneming
Voorstelling van de case
Aanleiding tot Lean
Aanpak en imlementatie
Kritische succesfactoren & valkuilen
Resultaat en vervolgplanning
CEVA Logistics
Voorstelling van de onderneming
Voorstelling van de case
Aanleiding tot Lean
Aanpak en implementatie
Kritische succesfactoren & valkuilen
Resultaat en vervolgplanning
Kuehne + Nagel
Voorstelling van de onderneming
Voorstelling van de case
Aanleiding tot Lean
Aanpak en implementatie
Kritische succesfactoren & valkuilen
Resultaat/vervolgplanning
Scania Parts Opglabbeek
Voorstelling van de onderneming
Voorstelling van de case
Aanleiding tot Lean
Aanpak en implementatie
Kritische succesfactoren & valkuilen
Resultaat/vervolgplanning
Conclusie
Introductie van de Lean filosofie bij JET Logistics
Voorstelling JET Logistics
Onderzoeksmodel en -instrumenten
Persoon werk analyse (PWA)
Aanpak
Resultaten
Aandachtspunten
Klant proces analyse (KPA)
Aanpak
Resultaten
Aandachtspunten
Value stream mapping (VSM)
Aanpak
Resultaten
Aandachtspunten
Data Envelopment Analysis (DEA)
Aanpak
Resultaten
Aandachtspunten
Conclusie en aanbevelingen
Algemene conclusies
Implementatie van Lean bij JET
Aanbevelingen
Algemene Conclusie
Literatuurlijst
Bijlagen
Woordenlijst
Lijst met afkortingen
Vragenlijst PWA analyse

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL