IKEO (Inzameling klein elektro online)

70.00

Juni 2017, 22 p.
Uitgave: pdf

Prijs is exclusief btw

Categorie:

Beschrijving

Dit rapport bevat de resultaten van het project ‘IKEO (Inzameling klein elektro online)

Inhoud

1. Woord vooraf  4

2. Inleiding  5
Situering  5
Probleemstelling  5
Doelstelling project  5

3. Uitgangspunten stakeholders  6
Door de bril van de webshop  6
Door de bril van de dienstverlener  6
Lithium-ion batterijen  7
Value Added Returns  7

4. Consumentenenquête  9
Achtergrond & doelstellingen 9
Methodologie  9
Vragen  9
Resultaten  10
Inschatting van impact  11

5. Wetgevend kader  12
Europese richtlijn  12
Opzet in Vlaanderen  12
Opzet in Nederland  13

6. Logistiek concept  14

7. Kostprijs  17

8. Praktijktesten  18
Productiviteitsmetingen  18
Praktische bedenkingen  19

9. Conclusie en aanbevelingen  20

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL