IKEO (Inzameling klein elektro online)

70.00 excl. btw

Juni 2017, 22 p.
Uitgave: pdf

Categorie:

Beschrijving

Dit rapport bevat de resultaten van het project ‘IKEO (Inzameling klein elektro online)

Inhoud

1. Woord vooraf  4

2. Inleiding  5
Situering  5
Probleemstelling  5
Doelstelling project  5

3. Uitgangspunten stakeholders  6
Door de bril van de webshop  6
Door de bril van de dienstverlener  6
Lithium-ion batterijen  7
Value Added Returns  7

4. Consumentenenqu├¬te  9
Achtergrond & doelstellingen 9
Methodologie  9
Vragen  9
Resultaten  10
Inschatting van impact  11

5. Wetgevend kader  12
Europese richtlijn  12
Opzet in Vlaanderen  12
Opzet in Nederland  13

6. Logistiek concept  14

7. Kostprijs  17

8. Praktijktesten  18
Productiviteitsmetingen  18
Praktische bedenkingen  19

9. Conclusie en aanbevelingen  20