Handleiding Distributieconsolidatie

70.00

Januari 2008, 92 p.

Uitgave: pdf

Prijs is exclusief btw

Categorie:

Beschrijving

Beschrijving

Als gevolg van deze tegenstrijdige eisen duiken in Europa steeds meer voorbeelden op van horizontale samenwerkingsverbanden voor distributie. Dit soort partnerships bieden een oplossing om lege transporten te vermijden en de dure uitlevering van “Less Than Full Truckload” (LTL)  ladingen efficiënter te laten verlopen. Voor de realisatie van maximale voordelen worden niet alleen transport-, maar ook magazijnactiviteiten gebundeld. In beide gevallen spreekt men van distributieconsolidatie.

Meestal zijn de samenwerkende partijen niet-directe concurrenten die actief zijn in één sector, zoals voeding, Fast Moving Consumer Goods (FMCG), automobielindustrie, consumentenelektronica of chemie. Voor de  uitvoering van deze partnerships wordt bijna altijd een beroep gedaan op gespecialiseerde logistieke dienstverleners, die hiertoe eventueel ook zelf het initiatief kunnen nemen.

Het VIL onderzocht in de Strategische Werkgroep Distributieconsolidatie de toekomstmogelijkheden van dit concept en de concrete vertaling ervan naar de Vlaamse logistieke praktijk. Deze strategische werkgroep werkte nauw samen met de Nederlandse onderzoeksinstelling TNO , die een deelonderzoek en opgebouwde kennis in dit domein inbracht.

De conclusies en aanbevelingen van de strategische werkgroep worden in dit eindrapport gebundeld en voorgesteld

Inhoudsopgave

Executive Summary
Inleiding
1.1 Woord vooraf
1.2 Doelstellingen en leeswijzer
2 Kennismaking met distributieconsolidatie
2.1 Definities
2.1.1 Wat is distributieconsolidatie?
2.1.2 Distributie: een veelomvattend begrip
2.1.3 Primaire en secundaire distributiestromen
2.2 Basisvormen van distributieconsolidatie: transport en opslag
2.3 Distributieconsolidatie in het buitenland
2.4 Leerlessen uit de buitenlandse gevalstudies
2.5 Knelpunten en opportuniteiten
2.5.1 Knelpunten
2.5.2 Opportuniteiten voor verladers
2.5.3 Opportuniteiten voor logistieke dienstverleners
3 Balanced scorecard voor distributieconsolidatie
3.1 Inleiding
3.2 Basisvoorwaarden voor succesvolle samenwerking
3.3 Balanced Scorecard
3.4 Balanced scorecard distributieconsolidatie
3.5 Softwarematige ondersteuning van het gebruik van de scorecard
3.6 Besluit
4 Stappenplan voor distributieconsolidatie
4.1 Inleiding
4.2 Fase 1: strategische alignering
4.2.1 Bepalen van visie en doelstellingen
4.2.2 Logistieke quickscan / bepalen van de potentiële distributiesynergie
4.2.3 Partner “fit” analyse
4.2.4 Formulering samenwerkingsintentie
4.3 Fase 2: economische haalbaarheid en vormgeving
4.3.1 Selectie van de basisvorm
4.3.2 Kosten/baten analyse (business case)
4.3.3 Vormgeving
4.3.4 Contractueel engagement / keuze van de logistieke dienstverlener
4.4 Fase 3: implementatie van een pilootproject
4.5 Fase 4: controle en beheer
5 G ebruik van de scorecardindicatoren in combinatie
met het stappenplan
5.1 Inleiding
5.2 Indicatoren die van belang kunnen zijn in Fase 1: strategische alignering
5.3 Indicatoren die van belang kunnen zijn in Fase 2: economische haalbaarheid
5.4 Indicatoren die van belang kunnen zijn in Fase 3: pilootproject en implementatie
5.5 Gebruik van de balanced scorecard in Fase 4: controle en beheer
5.6 Verschillend gebruik van de scorecard indicatoren in de twee basisvormen
6 Selectie van een logistieke dienstverlener voor
distributieconsolidatie
6.1 Inleiding
6.2 Informatie over de logistieke dienstverlener1
6.3 Informatie over de logistieke kosten
6.4 Informatie over de logistieke service
6.5 Informatie over de inrichting van de logistieke infrastructuur
6.6 Informatie over de projectplanning (fasering in de tijd)
6.7 Algemeen schema van het lastenboek
6.8 Conclusie
7 Overzicht van succesfactoren en valkuilen
7.1 Inleiding
7.2 Succesfactoren
7.2.1 Logistieke maturiteit en conceptuele duidelijkheid
7.2.2 Afbakenen van doel en inhoud
7.2.3 Helikoptervisie (“the big picture”)
7.2.4 Selectie van de geschikte groep verladers: commerciële concurrentie t.o.v. complementariteit
7.2.5 Selectie van de geschikte logistieke dienstverlener
7.2.6 Selectie van de geschikte goederenstromen
7.2.7 De klanten ook als betrokken partij beschouwen
7.2.8 Evenwichtige winstverdeling
7.2.9 Aantal partijen
7.2.10 Duidelijke spelregels en juridische omkadering
7.2.11 ICT en logistieke systemen
7.2.12 Organisatie en cultuur
7.2.13 Tijd en middelen
7.2.14 Voortdurende bijsturing en verbetering
7.3 Valkuilen
7.3.1 Gebrek aan vertrouwen
7.3.2 Te zwakke business case
7.3.3 Zwakke management- en beslissingsstructuur
7.3.4 Gebrek aan flexibiliteit
7.3.5 Falende data- en procesintegratie
7.4 Samenvatting succesfactoren en valkuilen
8 Distributieconsolidatie en gain sharing
8.1 Inleiding: kunnen logistieke dienstverleners baat hebben bij distributieconsolidatie?
8.2 Uitgangspunten van gain sharing
8.3 Praktische organisatie van gain sharing
8.4 Uitstootbeheersing als nieuwe drijfveer voor horizontale samenwerking?
9 Besluit
Bijlage A:
sjabloon voor het verzamelen en vergelijken van logistieke data (quickscan / overlapanalyse)
Bijlage B:
samenhang van de indicatoren
Inleiding
Zelfversterkend effect van distributieconsolidatie
Bijlage C:
Afkortingen en verklarende woordenlijst

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL