Gezamenlijke toegangscontrole Compliance Cluster Access Towers

70.00

Juni 2015, 48 p.
Uitgave: pdf

Prijs is exclusief btw

Categorie:

Beschrijving

Dit rapport bevat de resultaten van het project ‘Gezamenlijke toegangscontrole Compliance Cluster Access Towers’

INHOUD

Executive summary 4

Gezamenlijke toegang voor bedrijvenclusters 6
Situering 6
Doelstellingen 6
Gewenste effecten 6
Scope 6
Methodologie 7
Projectdeelnemers 7

Toegepaste methodologie 8
Brucargo Cluster 8
De case van de chemiesector in de Antwerpse haven 8
Scopebepaling 9
Analysefase 9
Concept (C.C.A.T.) 10
Modaliteiten 20
High level business case 22
Exploitatiemodel 27

“Nodal governance”& publiek-private samenwerking 28
Netwerksamenleving 28
‘Nodal Governance’ 29
Workshop publiek-private samenwerking 30
Resultaat workshop 30

De uitbouw van een controletoren 32
Samenwerking via geïntegreerde informatiestromen 32
Principe van controletoren 34
Controletoren demonstrator 35
Opportuniteiten met een controletoren 39

Conclusies 40

Aanbevelingen 43
Kansen voor de chemische sector 43
Opereren binnen bestaande structuren 43

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL