Extended Gateway Vlaanderen

70.00

Januari 2009, 320 p.

Uitgave: pdf

Prijs is exclusief btw

Categorie:

Beschrijving

Beschrijving

Vlaanderen bekleedt een prominente plaats in het Europese logistieke gebeuren. Die toppositie dankt onze regio aan haar centrale ligging, haar strategische gateways en infrastructuur, haar dichte en multimodale transportnetwerk, haar knowhow in hoogwaardige, logistieke en industriële processen en haar goed opgeleide, meertalige en productieve werknemers. Om deze positie veilig te stellen en te versterken is een duidelijke visie en een geïntegreerde strategie vereist. De Vlaamse logistieke ambitie is tweeledig. Vlaanderen dient ten eerste uitgebouwd te worden tot dé poort voor Europa voor distributielogistiek. Daarnaast moet Vlaanderen inzetten op hoogwaardige logistiek ter ondersteuning en ter verankering van gespecialiseerde, innoverende industrie en van globale logistieke ketens, met de gateways als cruciale schakel.

Het concept van de Extended Gateway®, dat voor een groot stuk een vertaling is van een bedrijfseconomische, logistieke realiteit, fungeert als het sturend en structurerend element voor de uitbouw van de logistieke strategie voor Vlaanderen. Het clusteren van activiteiten en het bundelen van goederenstromen vormen de fundamenten van het concept. Deze uitgangspunten dienen zowel de bedrijfswereld als de samenleving. Via het clusteren en bundelen kunnen de logistieke kosten verminderen en kan bv. door een hogere leverfrequentie de service naar de klanten verbeteren. Dit zorgt mede voor een verdere verankering van ketens en van logistieke én industriële activiteit in het algemeen. Daar worden de gateways, maar ook de kansrijke logistieke gebieden in het achterland beter van.

Anderzijds betekenen het clusteren en het bundelen ook meer kansen voor een duurzame invulling van logistiek. Grotere volumes verhogen de mogelijkheden voor een multimodale invulling van vervoer. Een evenwicht vinden tussen efficiëntie, effectiviteit en duurzaamheid is trouwens dé richting die men uit moet met logistiek. Geen rekening houden met duurzaamheid heeft als gevolg dat de lasten voor de samenleving te groot worden, in verhouding tot de bereikte ‘lusten’. Logistieke kosten verminderen en tegelijkertijd maatschappelijke baten verhogen is wel degelijk mogelijk. Ook al wordt maximaal ingezet op hoogwaardige en uitdagende logistiek, toch is het duidelijk dat ook fysieke goederenstromen en opslagactiviteiten steeds noodzakelijk blijven. Vlaanderen heeft een sterk en geïntegreerd plan nodig om al dit ‘in goede banen’ te leiden.

Vlaanderen dient zich voor haar logistieke ontwikkeling te focussen op de logistieke hot spots. Op de Extended Gateway® Vlaanderen kaart zijn deze hot spots geïdentificeerd en gekarakteriseerd. Via een doelgericht beleid op vlak van infrastructuur, ruimte, marktorganisatie, marketing en kennis & innovatie moet de Extended Gateway® Vlaanderen handen en voeten krijgen. Een concreet actieplan moet dit beleid helpen (uit)voeren. Niet alleen de overheden hebben hierin een verantwoordelijkheid. Ook de bedrijfswereld en het maatschappelijke middenveld moeten overtuigd worden om mee te stappen in dit kansrijke logistieke verhaal.

Om het logistieke beleid op Vlaams niveau te integreren, is binnen de administratie een onderscheiden cel nodig. Met de juiste expertise coördineert, ondersteunt en stimuleert deze logistieke cel het beleid in Vlaanderen. Als logistieke topregio moet Vlaanderen inzetten op een hoogwaardige logistieke dienstverlening die toegevoegde waarde en werkgelegenheid creëert en bovendien het behoud van (basis)logistieke en industriële activiteit in onze regio verzekert. Kiezen voor logistiek betekent zo een fundamenteel antwoord formuleren op de globalisatie, de delokalisatie, de toenemende druk van de omgeving en de nadrukkelijke roep naar duurzaamheid. Logistiek wordt de wervelende en duurzame motor die welvaart creëert en doet creëren in Vlaanderen.

 

Inhoudsopgave

Executive Summary

Inhoudsopgave
Executive Summary
Woord van dank

1 Inleiding tot de Extended Gateway® Vlaanderen
1.1 Inleiding
1.2 Een logistiek concept
1.2.1 Logistiek is geëvolueerd tot een strategische sector voor Vlaanderen
1.2.2 Logistiek faciliteert industriële productieprocessen
1.2.3 Gateways ambiëren een belangrijkere rol in de supply chains
1.2.4 Gateways en extended gateways in het achterland versterken elkaar
1.3 Een duurzaam verhaal
1.3.1 Duurzaamheid in de keten
1.3.2 De overheid stimuleert het groene bewustzijn
1.3.3 Duurzame en performante supply chains
1.3.4 Uitbesteding is een belangrijke sleutel tot duurzame logistiek
1.4 Een wervend project
1.5 Een gedragen verhaal
1.5.1 Beleid voor logistiek
1.5.2 Markt speelt in op logistieke kansen
1.6 Leeswijzer

2 Aanpak van het studietraject
2.1 Inleiding
2.2 Centrale doelstelling
2.3 Werkwijze
2.3.1 Provinciale studies
2.3.2 Synthese voor Vlaanderen
2.4 Partners
2.5 Begrippen
2.5.1 Logistiek, ‘what’s in a name’
2.5.2 Distributielogistiek versus productie-ondersteunende logistiek
2.5.3 Outsourcing of uitbesteding: profielen van logistieke dienstverleners
2.5.4 Waardecreatie in logistiek
2.5.5 Typologie in logistieke centra
2.5.6 Totale logistieke kost (TLK)
2.5.7 Multimodaliteit
2.5.8 Logistieke hot spot

3 Provinciale logistieke studies
3.1 Inleiding
3.2 Opstart provinciale studies
3.3 Toonaangevende logistieke parameters van de Vlaamse provincies
3.4 Vlaamse gateways
3.4.1 Goederenvolumes
3.4.2 Toegevoegde waarde
3.4.3 Werkgelegenheid
3.4.4 Modale verdeling
3.5 Vlaamse inland terminals
3.5.1 Definitie
3.5.2 Het terminallandschap in Vlaanderen
3.6 Vlaamse multimodale netwerk
3.7 Europese Distributie Centra in Vlaanderen

4 Logistieke poort Limburg
4.1 Verkenning van de provincie
4.1.1 Logistieke troeven van Limburg
4.1.2 Strategische studie logistiek Limburg
4.2 Logistieke foto van de provincie
4.2.1 De Limburgse economie en het belang van de logistieke sector
4.2.2 Multimodaal vervoersysteem
4.2.4 Goederenstromen
4.2.4 Bedrijventerreinen
4.2.5 Arbeidsmarkt en opleiding
4.2.6 Logistieke foto
4.3 Logistieke hot spots – identificatie en karakterisering
4.3.1 Structuurschets
4.3.2 Cluster Midden-Limburg
4.3.3 Cluster Limburg-Noord
4.3.4 Cluster Limburg-Oost
4.3.5 Cluster Limburg-Zuid
4.3.6 Cluster Limburg-West
4.3.7 Kansrijke toekomstige logistieke regio’s – runners-up
4.3.8 Logistiek model
4.4 Missie en visie
4.5 Aanbevelingen en actieplan
4.5.1 Inleiding
4.5.2 Scenario’s
4.5.3 Actieplan
4.5.4 Impact
4.6 Besluit en vervolgtraject
4.6.1 Besluit
4.6.2 Vervolgtraject

5 Logistieke poort Antwerpen
5.1 Verkenning van de provincie
5.1.1 Logistieke troeven van de provincie Antwerpen
5.1.2 Strategische studie logistiek provincie Antwerpen
5.2 Logistieke foto van de provincie
5.2.1 De Antwerpse economie en het belang van de logistieke sector
5.2.2 Gateway Antwerpse Haven
5.2.3 Multimodaal vervoersysteem
5.2.4 Goederenstromen
5.2.5 Bedrijventerreinen
5.2.6 Arbeidsmarkt en opleiding
5.2.7 Logistieke foto
5.3 Logistieke hot spots – identificatie en karakterisering
5.3.1 Structuurschets
5.3.2 Cluster Antwerpen
5.3.3 Cluster Turnhout
5.3.4 Cluster Zuid
5.3.5 ENA-cluster (Economisch Netwerk Albertkanaal)
5.3.6 Cluster Noord
5.3.7 Logistiek model
5.4 Missie en visie
5.5 Aanbevelingen en actieplan
5.5.1 Inleiding 5.5.2 Scenario’s
5.5.3 Actieplan
5.5.4 Impact
5.6 Besluit en vervolgtraject
5.6.1 Besluit
5.6.2 Vervolgtraject

6 Logistieke poort West-Vlaanderen
6.1 Verkenning van de provincie
6.1.1 Logistieke troeven van West-Vlaanderen
6.1.2 Strategische studie logistiek West-Vlaanderen
6.2 Logistieke foto van de provincie
6.2.1 West-Vlaamse economie en het belang van de logistieke sector
6.2.2 Gateways: de zeehavens van Zeebrugge en Oostende
6.2.3 Multimodaal vervoersysteem
6.2.4 Goederenstromen
6.2.5 Bedrijventerreinen
6.2.6 Arbeidsmarkt en opleiding
6.2.7 Logistieke foto
6.3 Logistieke hot spots – identificatie en karakterisering
6.3.1 Structuurschets
6.3.2 Cluster transport, distributie en logistiek
6.3.3 Cluster industrie
6.3.4 Logistiek model
6.4 Missie en visie
6.5 Aanbevelingen en actieplan
6.5.1 Inleiding
6.5.2 Scenario’s
6.5.3 Actieplan
6.5.4 Impact
6.6 Besluit en vervolgtraject
6.6.1 Besluit
6.6.2 Vervolgtraject

7 Logistieke poort Oost-Vlaanderen
7.1 Verkenning van de provincie
7.1.1 Logistieke troeven van Oost-Vlaanderen
7.1.2 Strategische studie logistiek Oost-Vlaanderen
7.2 Logistieke foto van de provincie
7.2.1 De Oost-Vlaamse economie en het belang van de logistieke sector
7.2.2 Gateway
7.2.3 Multimodaal vervoersysteem
7.2.4 Goederenstromen
7.2.5 Bedrijventerreinen
7.2.6 Arbeidsmarkt en opleiding
7.2.7 Logistieke foto
7.3 De logistieke hot spots – identificatie en karakterisering
7.3.1 Structuurschets
7.3.2 De Waaslandhaven
7.3.3 De Gentse Kanaalzone
7.3.4 E17-netwerk
7.3.5 Aalst (Dendersteden)
7.3.6 Aalter (Westelijke zoekzone)
3.3.7 Gent-Zuid
7.3.8 Deinze (Leieruimte)
7.3.9 Maldegem/Eeklo
7.3.10 Oudenaarde
7.3.11 Logistiek model
7.4 Missie en visie
7.5 Aanbevelingen en actieplan
7.5.1 Inleiding
7.5.3 Scenario’s
7.5.3 Actieplan
7.5.4 Impact
7.6 Besluit en vervolgtraject
7.6.1 Besluit
7.6.2 Vervolgtraject

8 Logistieke poort Vlaams-Brabant
8.1 Verkenning van de provincie
8.1.1 Logistieke troeven van Vlaams-Brabant
8.1.2 Strategische studie logistiek Vlaams-Brabant
8.2 De logistieke foto van Vlaams-Brabant
8.2.1 De Vlaams-Brabantse economie en het belang van de logistieke sector
8.2.2 Gateway: Luchthaven van Zaventem
8.2.3 Multimodaal vervoersysteem
8.2.4 Goederenstromen
8.2.5 Bedrijventerreinen
8.2.6 Arbeidsmarkt en opleiding
8.2.7 Logistieke foto
8.3 Logistieke hot spots – identificatie en karakterisering
8.3.1 Structuurschets
8.3.2 Luchtvaartgebonden activiteiten
8.3.3 Distributie-activiteiten
8.3.4 Industriële logistiek
8.3.5 Logistiek model
8.4 Missie en visie
8.5 Aanbevelingen en actieplan
8.5.1 Inleiding
8.5.2 Scenario’s
8.5.3 Actieplan
8.5.4 Impact
8.6 Besluit en vervolgtraject
8.6.1 Besluit
8.6.2 Vervolgtraject

9 Extended Gateway® Vlaanderen – de synthese
9.1 Inleiding
9.2 Logistieke kaart van Vlaanderen
9.2.1 Gateways
9.2.2 Primaire Extended Gateways
9.2.3 Secundaire Extended Gateways
9.2.4 R unners-up
9.2.5 Logistieke foto van Vlaanderen
9.3 Logistieke missie
9.4 Logistiek model Vlaanderen
9.4.1 Inleiding
9.4.2 Primaire assen
9.4.3 Secundaire assen
9.5 Vlaanderen in Europa (Gateway for Europe)
9.6 Acties en aanbevelingen
9.6.1 Infrastructuur
9.6.2 R uimte
9.6.3 Marktorganisatie
9.6.4 Marketing, acquisitie en awareness
9.6.5 Kennis en innovatie
9.6.6 Slotsom

10 Extended Gateway® Vlaanderen – slotsom
10.1 Inleiding
10.2 Logistieke ambities van de Vlaamse provincies
10.2.1 Antwerpen zet in op innovatie en bouwt zo haar centrale, logistieke toppositie verder uit
10.2.2 Limburg wordt de logistieke oostpoort van Vlaanderen
10.2.3 Oost-Vlaanderen heeft steile logistieke ambities en zet in op het optimaliseren van het totale logistieke proces
10.2.4 Vlaams-Brabant zet via slimme logistiek in op een gedifferentieerd aanbod
10.2.5 West-Vlaanderen zet via Westpoort in op de synergie tussen distributie en productie-ondersteunende logistiek
10.3 Acties voor logistiek Vlaanderen
10.4 Vervolgtraject
10.5 Slotsom

Bijlage A: Belangrijkste referenties
Provinciale studierapporten
Andere referenties
Bijlage B: Afkortingen en verklarende woordenlijst

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL