Empty Logistics

70.00

Mei 2018, 31 p.
Uitgave: pdf

Prijs is exclusief btw

Categorie:

Beschrijving

Dit rapport bevat de resultaten van het project ‘Empty Logistics‘.

Inhoud

Woord vooraf 4

1. Inleiding 6
Scope en doelstelling 6
Statiegeld 6

2. Reglementair kader 8
Gewestelijk samenwerkingsakkoord 8
Eenmalige of herbruikbare verpakking 8
Wet verpakkingsheffing 9

3. De logistiek van leeggoed 10
Leeggoed- en transportflows 10
Behandeling leeggoed bij retailers 12
Behandeling leeggoed bij drankenhandels & aankoopcentrale 14

4. Knelpuntanalyse 16
Knelpunten bij retailers en drankenhandels 16
Knelpunten bij de drankenproducenten 17

5. Opportuniteiten en verbetertrajecten 20
Transport consolidatie 20
Reductie van het aantal
verschillende types flessen 21
Reductie van het aantal
verschillende statiegeldtarieven 21
Verhoging logistieke efficiëntie
bij het stapelen van bakken 25
Businesscase:
centrale leeggoed behandeling 26

6. Conclusies 30

 

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL