E-green

70.00

September 2016, 32 p.
Uitgave: pdf

Prijs is exclusief btw

Categorie:

Beschrijving

Dit rapport bevat de resultaten van het project ‘E-green’.

Inhoud

Woord vooraf 4

1. Inleiding 6
Consumentenenquête 6
Scenarioanalyses 6
Theoretische simulatiecase 7
Verpakkingstesten 7

2. De vraag van de consument 8
Opzet van de enquête en profiel
van de respondenten 8
Resultaten 8

3. E-green algoritme 12
Werkingsprincipes algoritme 12
Basis algoritme 12
Uitgebreid algoritme 13
Evaluatie van oplossingen 14

4. Het aanbod: pakketbezorging 15
Densiteit 15
Uiterste moment van levering 19
Afhaalpunten 21
Aflevertijd 22
Stationair draaien 23
Ecologische voertuigen 24

5. Theoretische simulatiecase: Dreamland 27

6. Verpakkingstesten 30
Opzet en resultaat van de test 30
Impact op de keten 30
Conclusie 31

7. Besluit 32

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL