Duurzame Stedelijke Distributie

70.00

Juli 2008, 48 p.

Uitgave: pdf

Prijs is exclusief btw

Categorie:

Beschrijving

Beschrijving

Stedelijke distributie is essentieel voor de economische bedrijvigheid in de stadskern en draagt zo bij tot een bruisende stad. Volgens sommigen gaat stedelijke distributie gepaard met negatieve effecten op de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid, het milieu en de maatschappelijke en economische leefbaarheid van de binnenstad.

Zowel overheid als private actoren kunnen stedelijke distributie verbeteren aan de hand van een hele reeks maatregelen. Een individuele verlader of transporteur kan met ICT-toepassingen en een aangepast orderbeleid de transportefficiëntie verhogen. Door vrachten van meerdere verladers te combineren, door distributiesamenwerking, uitbesteding of het gebruik van de tussenhandel, ontstaan nog meer consolidatiemogelijkheden. Tenslotte kan een onderneming beslissen zich te herlokaliseren naar de stadsrand. De overheid kan allerlei infrastructurele voorzieningen treffen, voertuigbeperkingen opleggen rond dimensies of uitstoot van emissies en geluid, venstertijden introduceren, een congestieheffing aanrekenen, multimodaal vervoer stimuleren en/of een straat- of centrummanager aanstellen die de problematiek rond stedelijke distributie via een dialoog met de verschillende actoren moet aanpakken.

Inhoudsopgave

Executive Summary
Woord van dank
Stedelijke distributie
Inleiding en definitie
Functies van de stad
Betrokken partijen
Logistieke keten
Aandachtspunten voor stedelijke distributie
Bereikbaarheid van de binnenstad
Verkeersveiligheid in de binnenstad
Milieu
Maatschappelijke leefbaarheid van de binnenstad
Economische leefbaarheid van de binnenstad
Maatregelen en initiatieven ter verbetering van stedelijke distributie
Initiatieven vanuit privépartijen
Maatregelen vanwege de overheid
Effectiviteit en haalbaarheid van de maatregelen
Effectief beleid
Hogere overheden: federaal en gewestelijk niveau
Lagere overheden: stedelijk en interstedelijk niveau
Bedrijfsleven
Slotsom
Conclusies en aanbevelingen
Bijlage A: Belangrijkste referenties
Bijlage B: Afkortingen en verklarende woordenlijst
Bijlage C: Methodologie
Bijlage D: VIL-Series

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL