Chauffeur 4.0

95.00

2022, 32 p.
Uitgave: PDF

Categorie:

Beschrijving

Dit rapport bevat de resultaten van het project ‘Chauffeur 4.0‘.

 Voorwoord

 4

 1. Huidige situatie

 6

      Quick scans  6
        • Instroom nieuwe chauffeurs  6
        • Retentie huidige chauffeurs  8
        • Opleidingen: huidig aanbod en opzet  9
        • Toekomstgerichte opleidingen  10
        • Verloopcijfers op jaarbasis  11
      Sectorbrede enquête  12
        • Bedrijfsprofielen  12
        • Instroom en retentie  12
        • Trends in het chauffeurstekort en personeelsverloop  15

 2. Van probleem tot oplossing

16

      Doelgroepenbenadering instroom van nieuwe chauffeurs  16
      Opleidingsaanbod op maat ter verhoging van de retentie  16
        • Samenstelling opleidingstraject  16
        • Opvolgingstool  17

 3. Pilootproject: begeleidingstool chauffeurs

18

      Beschrijving pilootproject  19
        • Microlearning  19
        • Opvolging van het welbevinden van de chauffeur  20
     ‘Perfect Driver’ applicatie  25
        • Microlearning  26
        • Opvolging van het welbevinden van de chauffeur  26
        Testresultaten  27

 4. Conclusies en aanbevelingen

28

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL