Beveiliging van de logistieke keten

70.00

Oktober 2009, 82 p.

Uitgave: pdf

Prijs is exclusief btw

Categorie:

Beschrijving

Beschrijving

Beveiliging van de logistieke keten of ‘supply chain security’ is een groeiend politiek en economisch onderwerp. Het staat onverminderd hoog op de internationale agenda sinds de aanslagen van ‘9/11’. Deze gebeurtenissen hebben voor de beveiliging van goederenstromen een katalyserend effect gehad. Bestaande en nieuwe beveiligingsinitiatieven vloeien echter niet enkel voort uit de drang om deze externe negatieve invloeden te weren. Logistiek is namelijk van strategisch belang geworden in de competitie tussen bedrijven. De kleinste interne verstoringen kunnen aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld maar aan onderbrekingen in de productie door laattijdige of verkeerde leveringen, ontevreden klanten, contractbreuken en schadevergoedingen. Het beveiligen van de keten is een thema dat meer en meer aandacht krijgt.

De totale beveiligde keten of een ‘total secured supply chain’ is vandaag de dag nog geen gemeengoed. Hoewel dit een eenvoudig idee is, blijkt het een complexe puzzel te zijn van vooral certificaten, technologieën en afstemming tussen verschillende partijen. De contouren van deze puzzel zijn meestal duidelijk waarbij men sommige initiatieven als vastliggende puzzelstukken kan beschouwen, maar er is op veel vlakken nog werk aan de winkel. Dit geldt zowel voor overheden, internationale organisaties als voor bedrijven zelf.

In de eerste plaats dienen overheden de verschillende beveiligingsprogramma’s verder op elkaar af te stemmen zodat wederzijdse erkenning mogelijk is. Een tweede aandachtspunt is dat de overheden certificaten verder dienen uit te werken zodat potentiële bedrijfsvoordelen ten volle gevalideerd kunnen worden. Dit aandachtspunt is echter evenzeer een aanbeveling richting het bedrijfsleven. Zij dient zelf ook actief het partnership onderling, maar ook met overheden (bv. de douane), te gaan opzoeken om bepaalde initiatieven verder te bewerkstelligen.

Het voornaamste initiatief voor Vlaamse bedrijven, het AEO-certificaat, is net als de meeste andere initiatieven een vrijblijvend programma. Naast aandacht voor beveiliging biedt dit certificaat ook vele voordelen op logistiek vlak. Deze blijven echter vaak onderbelicht gezien de perceptie bestaat dat beveiligingsinitiatieven enkel meer controle inhouden. Onderzoek toonde echter voordelen aan op vlak van zichtbaarheid, efficiëntie, klantenservice, voorraadbeheer en veerkracht. Het strekt tot aanbeveling deze indirecte voordelen mee te nemen in het beslissingsproces tot deelname aan deze certificatieprogramma’s.

De technologische component eist ook een belangrijke rol op wanneer men het over de beveiliging van de supply chain heeft. Deze vormt echter niet de bottleneck die bepaalde implementaties afremt. Vaak kan men gebruik maken van bestaande en nieuwe technologieën (camera’s, RFID , GPS, scanners) die hun intrede vinden voor de beveiliging van logistieke ketens. Om vlotter tot beveiligde ketens te komen dienen een aantal andere hindernissen aangepakt te worden. Zo is er een gebrek aan standaarden en open informatieplatformen. Ook infrastructuuraanpassingen vragen (soms) hoge investeringskosten en er zijn vaak (niet compatibele) nationale wetgevingen. Deze hindernissen nemen echter niet weg dat beveiliging en de creatie van secured trade lanes één van de topprioriteiten blijft voor de komende jaren.

Wil Vlaanderen haar vooraanstaande rol als logistieke gateway voor Europa behouden en versterken, dient zij een trekkende rol op te nemen in de vernieuwing en optimalisering van de sector, onder meer op het vlak van supply chain security. Het VIL wil hiertoe bijdragen, niet alleen met het VeLP+ project, maar ook door andere projecten in dit kader in de toekomst te ondersteunen.

Inhoudsopgave

Executive Summary
Lijst met figuren

1 Inleiding
Beveiliging via certificering
Beveiliging van de goederenstroom via invoering van monitoringtechnologie

2 Beveiliging vanuit certificering
Secured supply chains
Wat is een secured trade lane
Er zijn drie voorwaarden voor een secured trade lane
Internationale beveiligingsprogramma’s
WCO’s SAFE framework
ISPS code
ISO 28000
Beveiligingsprogramma’s in Europa
Authorised Economic Operator (AEO)
Beveiligingsprogramma’s in Noord-Amerika
Mega Port Initiative (MPI) en het Container Security Initiative (CSI)
Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT)
Andere Amerikaanse initiatieven
Beveiligingsprogramma’s in China
Privé initiatieven
Technology Asset Protection Association (TA PA
Business Alliance for Secure Commerce (BASC
Andere initiatieven

3 Beveiliging vanuit monitoring met verschillende technologiën
Afbakening van de verschillende beveiligingstechnologieën
Technieken en technologieën ter beveiliging van lading en ladingdragers
Overzicht van de gebruikte technologieën
RFID
RTLS
GPS
E-seals (Electronic Seals
Sensoren
Container Security device (CSD
Aandachtspunten
Technieken en technologieën ter beveiliging van infrastructuur
Overzicht van de gebruikte technologieën
Stralingsdetectiepoort
X of gamma scanner
Optische karakter herkenning (OCR
Toegangscontrole (biometrie
Camera’s of CCTV (Closed–circuit television)
Real Time Location Systemen (RTLS)
Aandachtspunten
Technieken en technologieën ter beveiliging van informatie: e-security
Authentificatie
Data Integriteit
Algemene aandachtspunten
Samenvatting van technische oplossingen
Inho udsop gave

4 De economische impact van beveiligingsoplossingen in de logistiek
Kosten
Baten
Hogere visibiliteit/zichtbaarheid in de logistieke keten – ‘visibility
Verbeterde efficiëntie van de logistieke keten – ‘efficiency
Betere klantenservice – ‘customer service’
Verbeterd voorraadbeheer – ‘inventory management’
Betere veerkracht – ‘resilience’
Conclusie

5 Technologie-initiatieven betreffende informatie-uitwisseling in de logistieke keten
Gevalstudie: Smart-CM
Gevalstudie: Vlaams e-Logistics Platform+ – ‘VeLP+’
Voorstelling van de case
Projectorganisatie
(Bedrijfs)motieven
Het (piloot)project
Conclusies
Gevalstudie: Beer Living Lab
Voorstelling van de case
Bedrijfsmotieven
Het (piloot)project
Resultaten
Conclusies
Gevalstudie: SmartBox
Voorstelling van de case
Drijfveren
Het (piloot)project Smartbox
Belangrijkste functionaliteiten
Planning van het project
Kritische punten
Concrete voordelen
Conclusies

6 Besluit

Bijlagen
Bijlage A: Afkortingen
Bijlage B: Belangrijke referenties
Bijlage C: VIL-Publicaties
Series
Handboeken

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL