Zorghubs

Ziekenhuizen en zorginstellingen hebben weinig inzicht in logistieke kosten. Logistiek is voor zorginstellingen geen kerntaak, maar daarom niet minder belangrijk. De druk op de budgetten, strengere regelgeving en veranderende medische noden van patiënten maken het noodzakelijk om de zorglogistiek anders te gaan organiseren. VIL gaat met het nieuwe project ‘Zorghubs’ de mogelijkheden van een zorghub, waar logistieke activiteiten van verschillende zorginstellingen op een centrale locatie geconsolideerd en geoptimaliseerd worden, onderzoeken.

status: Afgerond | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

De focus van dit project ligt op het bundelen van de krachten door ondersteunende logistieke processen & goederenstromen te centraliseren op een (gemeenschappelijk uitgebaat) platform. Het project wil met andere woorden een antwoord bieden op de vraag of en hoe regionale zorglogistieke platformen kunnen bijdragen tot een performantere logistiek en schaalvoordelen.

Bovendien biedt het project aan dienstverleners ook opportuniteiten om een nieuw scala aan logistieke toegevoegde waarde diensten te ontwikkelen voor de zorgsector.

Additionele kennisopbouw en vertaalonderzoek rond hubconcepten in andere sectoren in binnen- en buitenland zullen toelaten de bevindingen om te zetten en concreet te testen bij ondernemingen uit de doelgroep. De uitvoering van de cases in een specifieke bedrijfs-/zorgcontext zal toelaten hun toepasbaarheid en waarde te evalueren.

Opportuniteiten

  • Het creëren van schaalvoordelen (geoptimaliseerd gezamenlijk gebruik van infrastructuur / investeringen);
  • Logistieke professionalisering tegen een haalbare kost;
  • Opportuniteiten om een nieuw scala aan logistieke diensten te ontwikkelen voor de zorgsector;
  • Optimalere inzet van personeel en assets;
  • Hogere logistieke efficiëntie.

Concrete activiteiten

  • In kaart brengen van alle goederen- en daarmee gepaard gaande informatiestromen van en naar de zorginstellingen, alsook de behoeften van de stakeholders en de wettelijke restricties;
  • Studie van best practices in binnen- en buitenland om te bekijken welke stromen en activiteiten er thuishoren op een logistiek zorgplatform;
  • Uitwerken van een logistiek concept voor een zorgplatform volgens verschillende scenario’s, inclusief de kosten/baten analyse;
  • Selecteren, voorbereiden en uitvoeren van een proof of concept / case om het concept in de praktijk te testen;
  • Validatie van de resultaten van de proof of concept naar de praktische toepasbaarheid voor de zorg- en logistieke sector. Op basis van de opgedane ervaringen zullen ook aanbevelingen geformuleerd worden en zal in kaart gebracht worden wat er nog nodig is om het concept van de zorghubs verder uit te rollen in Vlaanderen.

 

Praktisch

Start: oktober 2018
Doorlooptijd: 30 maanden

Deelnemende bedrijven

Zeventien bedrijven en zorginstellingen: AZ Klina, bpost, DHL Supply Chain Benelux, GS1 Belgium & Luxemburg, Hospital Logistics, Movianto Belgium, Nutricia Belgium, OLV Ziekenhuis Aalst, Raes Pharmaceutical Logistics, Sodexo Belgium, Sterima, Talent in Motion, Tosoh Europe, UZ Antwerpen, UZ Leuven, Ziekenhuisnetwerk Antwerpen en Zorgbedrijf Antwerpen.

Projectpartner

Universiteit Hasselt

Meer weten?

Contacteer 
Steve Sel (steve.sel@vil.be)

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL