Zelfsturende teams

Met dit project gaat VIL op zoek naar een methodologie om het concept van zelfsturende teams, dat tot op heden vooral toegepast wordt in productie-omgevingen, succesvol te implementeren in de logistieke sector. De implementatie en impact van deze methodologie op een breed aantal bedrijfsinterne KPI’s zal aan de hand van een pilootproject in de praktijk onderzocht worden.

status: In opstart | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

Een zelfsturend team is een relatief vaste groep van medewerkers in een bedrijf (eventueel zelfs over verschillende afdelingen) die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het totale proces waarin producten of diensten tot stand komen, die aan een interne of externe klant worden geleverd. Een zelfsturend team wordt door de volgende eigenschappen gekenmerkt:

 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid: het team staat centraal, niet de individuen.
 • Zelfsturing: het team is de proceseigenaar en bezit het regelvermogen om het proces te sturen. Leidinggevenden en stafdiensten zijn er om het team te ondersteunen door een kader/randvoorwaarden vast te leggen binnen dewelke het team kan opereren.
 • Resultaatgerichtheid: de verantwoordelijkheid van zulk een team wordt niet uitgedrukt in termen van een taak, maar door middel van een resultaat; te weten een product of dienst met daaraan door de klant gestelde eisen.

Veelal toegepast in productie omgevingen vandaag (bv. automotive), geeft het invoeren van zelfsturende teams volgende voordelen:

 • Verbeterde resultaten met betrekking tot retentie, absenteïsme, werkgevers-, werknemers- en klanten tevredenheid en intrapreneurship.
 • Een grotere betrokkenheid en loyaliteit van werknemers naar het bedrijf toe.
 • Betere benutting van de (vaak onderbenutte) aanwezige talentpool.
 • Grotere flexibiliteit en verbeterde servicegraad.
 • Een manier om jongere werknemers die meer nood hebben aan autonomie en ontwikkeling warm te maken en te houden voor een job binnen de logistiek.

Opportuniteiten

Dit project biedt de deelnemers de kans om naast een theoretisch inzicht in deze methodologie, praktisch via een pilootproject stap voor stap te leren (als piloot deelnemer of vanaf de zijlijn) hoe dit concept binnen een bedrijf kan opgezet worden (wie dient er wanneer betrokken te worden, welke communicatie, hoe opvolgen en bijsturen, welke functies zijn hiervoor het best geschikt enz.) en wat de impact is op de verschillende KPI’s.

Doelstelling

Het ontwikkelen van een methodologie om het concept van zelfsturende teams succesvol te implementeren in de logistieke sector. De methodologie zal via een piloot afgetoetst worden aan de realiteit.

Concrete activiteiten

 • In kaart brengen van de verschillende bestaande methodologieën rond zelfsturende teams
 • Oplijsten van best practices in binnen-en buitenland. Welke zijn de succes en failure verhalen (via bezoeken, interviews en literatuur)
 • Ontwikkelen/herwerken van een methodologie die toepasbaar is op logistieke organisaties
 • Onderzoeken waar dit binnen de logistiek het best kan toegepast worden en waarom
 • Implementatie via een pilootproject in een deelnemend bedrijf waar resultaten aan de hand van KPI’s zullen gemeten worden
 • Ter beschikking stellen van een handleiding/toolkit met een stap voor stap implementatie en do’s en dont’s

Praktisch

Start: juni 2020
Totale doorlooptijd: 18 maanden

Meer weten?

Contacteer Stefan Bottu (stefan.bottu@vil.be)
of Sophie Delannoy (sophie.delannoy@vil.be)

Doelgroep

Transporteurs, logistieke dienstverleners, verladers of in zijn algemeenheid bedrijven met logistieke activiteiten.

Zelfsturende teams hebben hun nut zowel in kmo’s als grotere ondernemingen. Voor de toepasbaarheid kan gedacht worden aan afdelingen zoals warehouse operations, maintenance, value added services, transport en dispatching, customer service enz.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL