Zelfsturende teams

Met dit project gaat VIL op zoek naar manieren om – zeker van toepassing in tijden van Covid 19 – het beste uit werknemers te halen, zowel voor bedrijven met veel thuiswerk als op de werkvloer. Een mogelijke oplossing ligt in de toepassing van zelfsturende teams, dat heden vooral toegepast wordt in productie-omgevingen. Dit project zoekt uit hoe dit geïmplementeerd kan worden in de logistieke sector, aangepast aan de noden van deze uitdagende tijden.

status: In opstart | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

Door Covid 19 zijn bedrijven vaak gedwongen geworden om op een radicale wijze hun manieren van werken te veranderen. Nieuwe manieren om teams te organiseren zijn van daaruit ontstaan en vragen daarom een hogere autonomie van werknemers. Denk daarbij bv. aan toepassingen van (nieuwe) IT-tools, thuiswerken, teams op afstand, gesplitste teams binnen en buiten het bedrijf, herschikken van verantwoordelijkheden, enz… Deze uitdagingen vragen een verandering van instelling naar bedrijfscultuur, werkprocessen, gebruik van IT, organisatiestructuur enz. Dit project toetst oplossingen daarvoor op een eenvoudige en praktische manier af aan het concept van zelfsturende teams.

Een zelfsturend team is een relatief vaste groep van medewerkers in een bedrijf (eventueel zelfs over verschillende afdelingen) die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het totale proces waarin producten of diensten tot stand komen, die aan een interne of externe klant worden geleverd. Een zelfsturend team wordt door de volgende eigenschappen gekenmerkt:

 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid: het team staat centraal, niet de individuen.
 • Zelfsturing: het team is de proceseigenaar en bezit het regelvermogen om het proces te sturen. Leidinggevenden en stafdiensten zijn er om het team te ondersteunen door een kader/randvoorwaarden vast te leggen binnen dewelke het team kan opereren.
 • Resultaatgerichtheid: de verantwoordelijkheid van zulk een team wordt niet uitgedrukt in termen van een taak, maar door middel van een resultaat; te weten een product of dienst met daaraan door de klant gestelde eisen.

Veelal toegepast in productie omgevingen vandaag (bv. automotive), geeft het invoeren van zelfsturende teams volgende voordelen:

 • Verbeterde resultaten met betrekking tot retentie, absenteïsme, werkgevers-, werknemers- en klanten tevredenheid en intrapreneurship.
 • Een grotere betrokkenheid en loyaliteit van werknemers naar het bedrijf toe.
 • Betere benutting van de (vaak onderbenutte) aanwezige talentpool.
 • Grotere flexibiliteit en verbeterde servicegraad.
 • Een manier om jongere werknemers die meer nood hebben aan autonomie en ontwikkeling warm te maken en te houden voor een job binnen de logistiek.

Opportuniteiten

Dit project biedt de deelnemers de kans om naast een theoretisch inzicht in deze methodologie, praktisch via een pilootproject stap voor stap te leren (als piloot deelnemer of vanaf de zijlijn) hoe dit concept binnen een bedrijf kan opgezet worden (wie dient er wanneer betrokken te worden, welke communicatie, hoe opvolgen en bijsturen, welke functies zijn hiervoor het best geschikt enz.) en wat de impact is op de verschillende KPI’s.

Doelstelling

Bedrijven een toolbox aanbieden die hen toelaat werknemers beter te laten presteren via meer arbeidsvreugde door het toekennen van meer autonomie, een hogere vrijheid in de arbeidsinvulling, het gebruik van de juiste en nieuwste IT-tools, verbondenheid door nieuwe vormen van teamwerk, en talentontwikkeling.

Concrete activiteiten

 • In kaart brengen van de verschillende bestaande oplossingen en systemen (organisatorisch, IT, HR, …) die binnen bedrijven gebruikt worden. Covid-19 heeft een hele reeks van nieuwe creatieve oplossingen doen ontstaan die meegenomen worden in de analyse.
 • Oplijsten van best practices in binnen-en buitenland. Welke zijn de succes en failure verhalen (via bezoeken, interviews en literatuur)
 • Vanuit de best practices een overzicht maken van de verschillende oplossingen, toepassingsgebieden, met de voor-en nadelen. Welke oplossingen kunnen het best in welk deel van de logistieke organisatie toegepast worden?
 •  Toetsing via één of meerdere pilootprojecten in deelnemende bedrijven waar resultaten aan de hand van KPI’s zullen gemeten worden.
 • Ter beschikking stellen van een handleiding/toolkit met alle learnings i.v;m. de implementatie en do’s en dont’s. 

Praktisch

Start: juni 2020
Totale doorlooptijd: 18 maanden

Meer weten?

Contacteer
Stefan Bottu (stefan.bottu@vil.be)
of
Sophie Delannoy (sophie.delannoy@vil.be)

Doelgroep

Transporteurs, logistieke dienstverleners, verladers of in zijn algemeenheid bedrijven met logistieke activiteiten.

Zelfsturende teams hebben hun nut zowel in kmo’s als grotere ondernemingen. Voor de toepasbaarheid kan gedacht worden aan afdelingen zoals warehouse operations, maintenance, value added services, transport en dispatching, customer service enz.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL