Voedingsverpakking van de toekomst

De huidige pushstrategie voor voedingsverpakkingen houdt onvoldoende rekening met de wensen, noden en eisen van alle actoren in de keten. Daarnaast stellen nieuwe distributiekanalen (e-commerce, food delivery, omnichannel) en een toenemende diversiteit aan levensmiddelen nieuwe uitdagingen voor voedingsverpakkingen. Om al deze uitdagingen aan te gaan en de opportuniteiten optimaal te benutten is er nood aan een ketenoverschrijdende en cross-sectoriële, demand-driven benadering van voedingsverpakkingen.

status: Afgerond | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

De algemene doelstelling van de haalbaarheidsstudie is het definiëren van een gezamenlijke visie en strategie m.b.t. de voedingsverpakking van de toekomst. Dit moet resulteren in een roadmap die concrete focusgebieden beschrijft om geïdentificeerde technologische, juridische en/of economische barrières en tekortkomingen aan te pakken en om door bedrijven gewenste innovaties te realiseren.

De hoofdaanvrager en uitvoerder van het project is de vzw Pack4Food. Mede-aanvragers en uitvoerders van het project
zijn de speerpuntclusters Flanders’ Food en VIL. Het project wordt mede ondersteund door de speerpuntclusters Catalisti en SIM. 

Praktisch

Start: september 2018
Doorlooptijd: 12 maanden

In samenwerking met:

           

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL