Urban Waste Collection

Bedrijven in de steden genereren verschillende soorten afval en dit in aanzienlijke volumes. Het ophalen van al dit bedrijfsafval wordt een steeds moeilijkere opdracht. Lokale besturen leggen alsmaar meer beperkingen op aan bedrijfsvoertuigen. Om het ophalen van bedrijfsafval efficiënter te laten verlopen zijn investeringen nodig in technologie en materieel. Maar hoe pakken bedrijven dit best aan en waarin moet men investeren? Het VIL project ‘Urban Waste Collection’ gaat op zoek naar antwoorden op deze vragen.

status: Afgerond | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

De inzameling en ophaling van bedrijfsafvalstoffen wordt uitgevoerd door gespecialiseerde afvalbedrijven. Deze partijen worden geconfronteerd met een wildgroei aan regels opgelegd door de stadsbesturen: tijdsvensters, lage emissiezones, toegangsverbod voor zwaar vrachtvervoer in het centrum, snelheidsbeperkingen, circulatieplannen,… Vanuit logistiek oogpunt wordt afvalinzameling alsmaar moelijker.

Met dit project wil VIL de betrokken stakeholders samenbrengen om rendabele, praktisch haalbare en breed gedragen logistieke oplossingen uit te werken en te testen.

Opportuniteiten

De uitgewerkte logistieke concepten zullen uitrolbaar zijn in alle Vlaamse steden. Op die manier wordt een gedegen onderbouwing aangeleverd voor het investeringsbeleid van de logistieke operatoren.

Vanuit maatschappelijk oogpunt kan gesteld worden dat dit project bijdraagt aan de leefbaarheid van de steden (veiligheid, emissies, …) en ook perspectieven biedt voor een maximale valorisatie van stedelijke bedrijfsafvalstoffen.

 

VIL leden kunnen het rapport downloaden via de Kennisbibliotheek, niet-leden kunnen het aankopen via de VIL webshop.

Resultaten

  • Vanuit logistiek oogpunt wordt afvalinzameling alsmaar moeilijker: de afvalbedrijven worden geconfronteerd met een wildgroei aan regels opgelegd door de stadsbesturen, waarbij eigen lokale accenten worden gelegd: tijdsvensters, lage emissiezones, toegangsverbod voor zwaar vrachtvervoer in het centrum, circulatieplannen,… Het gebrek aan uniformiteit en snel wijzigende spelregels blijken de grootste pijnpunten voor de operatoren.
  • Tijdens het project werden deze pijnpunten verder onderzocht met 13 bedrijven actief in de afvalophaling in steden.
  • Er werden negen oplossingspistes naar voor geschoven die op deze problematiek een antwoord konden bieden: gaande van ‘Hubs in de stadsrand’ naar ‘Multimodaliteit’ tot een ‘Uber concept voor afval’. Uit workshops en analyse kwam het concept van de ‘neutrale’ of ‘witte wagen’ naar voor als meest haalbare kaart. Vervolgens werd dit concept verder uitgewerkt door middel van een pilot waarbij concullega’s samenwerkten om stedelijk afval op te halen: een mijlpaal in Vlaanderen.
  • Projectdeelnemers SUEZ en Renewi werkten het pilootproject ‘Collecting together for you’ uit. De doelstelling bestond erin om gezamenlijk, door inzet van eigen wagens met vermelding van een gezamenlijk logo, PMD-rolcontainers bij bedrijven in Oost-Vlaanderen op te halen.
  • Het feit dat rechtstreekse concurrenten de handen in elkaar slaan om elkaars klanten te gaan bedienen in een bepaalde geografische regio, waarbij vertrokken werd van de geografische inplanting van hun depots, kan beschouwd worden als een mijlpaal. Het maakt de rondes minder lang en efficiënter.
 

Praktisch

Geplande start: april 2018
Doorlooptijd: 27 maanden

Deelnemende bedrijven

Bebat, IMOG, INOVIM, IVAGO, IVBO, MCA Recycling, Mirom (Milieuzorg Roeselare en Menen), Recupel, Renewi, stad Genk, stad Mechelen, Suez en Vanheede Environmental Group.

            

De Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie VITO is partner van dit project.

Klankbordgroep

VIL kan binnen dit project rekenen op de steun van Go4Circle, MOW, OVAM, Val-i-Pac en VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten).

    

 

Pers

09/06/2020 – VIL persbericht – Primeur: Concurrenten werken samen om stedelijk bedrijfsafval op te halen

29/05/2018 – VIL persbericht – Ophaling bedrijfsafval in de stad: op zoek naar oplossingen

Nieuws

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL