Urban Waste Collection

Bedrijven in de steden genereren verschillende soorten afval en dit in aanzienlijke volumes. Het ophalen van al dit bedrijfsafval wordt een steeds moeilijkere opdracht. Lokale besturen leggen alsmaar meer beperkingen op aan bedrijfsvoertuigen. Om het ophalen van bedrijfsafval efficiënter te laten verlopen zijn investeringen nodig in technologie en materieel. Maar hoe pakken bedrijven dit best aan en waarin moet men investeren? Het VIL project ‘Urban Waste Collection’ gaat op zoek naar antwoorden op deze vragen.

status: Afgerond | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

De inzameling en ophaling van bedrijfsafvalstoffen wordt uitgevoerd door gespecialiseerde afvalbedrijven. Deze partijen worden geconfronteerd met een wildgroei aan regels opgelegd door de stadsbesturen: tijdsvensters, lage emissiezones, toegangsverbod voor zwaar vrachtvervoer in het centrum, snelheidsbeperkingen, circulatieplannen,… Vanuit logistiek oogpunt wordt afvalinzameling alsmaar moelijker.

Met dit project wil VIL de betrokken stakeholders samenbrengen om rendabele, praktisch haalbare en breed gedragen logistieke oplossingen uit te werken en te testen.

Opportuniteiten

De uitgewerkte logistieke concepten zullen uitrolbaar zijn in alle Vlaamse steden. Op die manier wordt een gedegen onderbouwing aangeleverd voor het investeringsbeleid van de logistieke operatoren.

Vanuit maatschappelijk oogpunt kan gesteld worden dat dit project bijdraagt aan de leefbaarheid van de steden (veiligheid, emissies, …) en ook perspectieven biedt voor een maximale valorisatie van stedelijke bedrijfsafvalstoffen.

 

Concrete activiteiten

 • Inzicht bieden in de problematiek door middel van:
  • Een korte ‘situerende’ afval/grondstoffenstroom-analyse (case-studies van twee steden);
  • Een overzicht van de huidige en te verwachten opgelegde beperkingen en hun impact ten aanzien van het in te zetten materieel;
  • Een oplijsting van de sociale/maatschappelijke factoren die van belang zijn om tot gedragen oplossingen te komen.
 • In kaart brengen van best practices aangaande bedrijfsafvalstoffenbeheer.
 • Oplossingsrichtingen definiëren, uitwerken en de impact ervan evalueren.
 • Nagaan of er zich binnen de stad door middel van een innovatieve logistieke aanpak opportuniteiten aandienen voor meer circulariteit. 
 • Toepassen van het concept in de praktijk (proof of concept).
 • Opmaken van een kosten-batenanalyse voor het toegepaste concept, zowel op vlak van kosten als milieu.
 • Het formuleren van beleidsaanbevelingen (logistieke “onderbouw” voor steden).

Praktisch

Geplande start: april 2018
Doorlooptijd: 27 maanden

Deelnemende bedrijven

Bebat, IMOG, INOVIM, IVAGO, IVBO, MCA Recycling, Mirom (Milieuzorg Roeselare en Menen), Recupel, Renewi, stad Genk, stad Mechelen, Suez en Vanheede Environmental Group.

            

De Vlaamse onafhankelijke onderzoeksorganisatie VITO is partner van dit project.

Klankbordgroep

VIL kan binnen dit project rekenen op de steun van Go4Circle, MOW, OVAM, Val-i-Pac en VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten).

    

 

Pers

09/06/2020 – VIL persbericht – Primeur: Concurrenten werken samen om stedelijk bedrijfsafval op te halen

29/05/2018 – VIL persbericht – Ophaling bedrijfsafval in de stad: op zoek naar oplossingen

Nieuws

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL