Powering Logistics 2020

Samen met VITO en een groep van 14 bedrijven onderzoekt VIL welke alternatieve brandstoffen inzetbaar zijn voor welk type transport en vrachtwagen en brengt het de randvoorwaarden in kaart die nodig zijn om bedrijfseconomisch verantwoorde keuzes te maken.

status: Afgerond | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Afhankelijkheid van olie afbouwen

Met het project ‘Powering Logistics 2020’ wil het VIL het gebruik van alternatieve brandstoffen binnen de sector van het goederenvervoer over de weg stimuleren. Olie levert vandaag 95% van de energie die wordt verbruikt door de transportsector. De vraag naar olie binnen de sector steeg tussen 2009 en 2013 met 21%, in tegenstelling tot alle andere sectoren. Dit is een bijzonder verontrustend gegeven. Olieprijzen kennen immers een opwaartse trend terwijl de financiële slagkracht van transportbedrijven zwaar onder druk staat. Bovendien heeft de Europese Commissie in het ‘Witboek Transport’ als doelstelling een vermindering van de CO2-uitstoot in het wegvervoer van 60% in 2050 ten opzichte van 1990 geformuleerd.

Zijn de alternatieven matuur genoeg?

Er bestaan al heel wat alternatieven om de sector minder afhankelijk te maken van fossiele diesel. Maar hoe matuur zijn deze technologieën en waar zijn ze in de transportsector toepasbaar? Het VIL maakt een totaaloverzicht van alle vandaag inzetbare alternatieve brandstoffen met hun kenmerken en logistieke toepasbaarheid. Uiteindelijk doel is een antwoord te krijgen op de vraag welke brandstof het best geschikt is voor welke logistieke toepassing, rekening houdend met de economische en operationele realiteit. De deelnemende bedrijven selecteren één toepassing die door (een deel van) hen in de praktijk zal worden beproefd met testvoertuitgen.

3 concrete acties

  • Een analyse per type brandstof die een duidelijk en bruikbaar antwoord biedt op de vraag welke brandstof best geschikt is voor welke logistieke toepassing (bv lange afstand vs. lokale distributie).
  • De ontwikkeling van 3 concrete business modellen, waarbij de kostprijs per kilometer wordt berekend, rekening houdend met alle aspecten, en in vergelijking met de kilometer kostprijs van een gelijk(w)aardig dieselvoertuig bij gelijkaardige opdrachten.
  • Het in praktijk testen van één concreet business model rond één alternatieve brandstof. We testen daarbij operationele facetten (rijden op hellingen met diverse beladinggraden, actieradius bij diverse beladingen en weersomstandigheden, … alsook valideren we alle elementen uit het achterliggende business model (verbruik, actieradius, onderhoudskosten,….

Resultaten

VIL leden kunnen het rapport downloaden via de Kennisbibliotheek, niet-leden kunnen het aankopen via de VIL webshop.

Deelnemende bedrijven

14 bedrijven, een mix van kleine en grote verladers en logistieke dienstverleners, nemen deel aan het project: AB InBev, bpost, Colruyt, Distrilog Group, Drive Systems, Fluxys, GTS Container, Ninatrans, Remitrans, Stad Antwerpen, Stad Gent, Tanktransport Thys, Vadesco Logistics en Vervoer Verbessem. De resultaten worden eind 2015 voorgesteld.

PL2020

GC PL2020_website

Klankbordgroep

Het VIL kan binnen dit project rekenen op de steun van ngva Belgium, Transport en Logistiek Vlaanderen en WaterstofNet.

NVGATransport en Logistiek VlaanderenWaterstofnet


Wenst u meer informatie over dit project?
Stuur een mail naar projecten@vil.be

Pers

Nieuws

 

Vermelding van het VIL in artikel

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL