en
        |  en

Polluted Packaging Logistics

De stroom van verpakte goederen is in de chemische sector qua volume meestal kleiner dan die van grondstoffen in bulk, maar deze verloopt daarom niet eenvoudiger. Verpakkingen zoals Intermediate Bulk Containers (IBC’s) of vaten worden vol aangeleverd en de inhoud vervolgens aangewend in de eigen productieprocessen. De afvoer en de verwerking van de lege, ongereinigde verpakkingen, is een complex gegeven waarbij verschillende factoren spelen. Met dit project is VIL nagegaan of meer logistieke efficiëntie mogelijk is.

status: In uitvoering | thema: Duurzaamheid | type: Regionaal


Hoe moet de ontdoener deze verpakkingen aanbieden aan de transporteur? Wordt een leeg vat als afval beschouwd? Hoe zit het met zaken zoals ladingzekering en ADR? Wie is verantwoordelijk wanneer er iets misloopt? Tal van vragen duiken op wanneer deze stroom ter sprake wordt gebracht. Bovendien stelt zich de vraag of deze stromen logistiek gezien niet efficiënter kunnen georganiseerd worden.

Het project is gebaseerd op een analyse van de huidige manier van werken bij de deelnemende bedrijven. Op deze manier werden de verschillende ketenactoren, het type verpakkingen, de volumes, de inzamelings- en verwerkingsmethodes en eventuele beperkende factoren of pijnpunten in kaart worden gebracht. 

OPPORTUNITEITEN

  • Mogelijke oplossingen liggen in het gebruik van gestandaardiseerde verpakkingen, horizontale samenwerking tussen bedrijven binnen een sector of bedrijvencluster of een gezamenlijk pooling systeem, zoals dat nu al gebeurt in de palletsector
  • De valorisatie van synergievoordelen tussen bedrijven (bedrijfsoverschrijdende samenwerking), kan versterkend werken voor bestaande bedrijvenclusters (bv. chemiecluster in de Antwerpse haven)
  • Voor een leverancier is het een commercieel voordeel wanneer deze op een rendabele manier aan zijn klanten een oplossing kan aanbieden voor de vervuilde verpakkingen
  • De geboden inzichten moeten logistieke dienstverleners in staat stellen om de productiebedrijven een oplossing aan te reiken voor dit probleem

CONCRETE ACTIVITEITEN

  • Analyseren van de huidige manier van werken, het daarbij gehanteerde logistieke concept (zowel inzameling op de eigen site als bij externe klanten) en de verwerkingsmethode
  • In kaart brengen van types verpakkingen, volumes, (inzamel)locaties en eventuele beperkende factoren
  • Bestuderen van logistieke oplossingen voor gelijkaardige problemen in andere sectoren en voor andere types van verpakkingen
  • Uitwerken en documenteren van oplossingsrichtingen en bijhorende businessmodellen (bv. bedrijfsoverschrijdend samenwerkingsmodel of dienstverleningsmodel)
  • Berekening van de economische en maatschappelijke kosten/baten van de voorgestelde oplossingsrichtingen
  • Het concept (of delen ervan) uittesten in de praktijk

PRAKTISCH

Start: juni 2017

Doorlooptijd: 20 maanden

Deelnemende bedrijven

Dertien bedrijven: 3M, Agfa Materials, BASF, Bebat, Christeyns, Indaver, Janus Vaten, Renewi, Suez, Trafuco, TWZ Group, Vanheede Environmental Logistics en VLS Group Belgium.

 agfa-gevaert basf bebat christeyns indaver  van-gansewinkel-nv-part-of-renewi sueztrafuco twz-group vanheede vls-group

deelnemers-polluted-packaging-logistics

Klankbordgroep

Het VIL kan binnen dit project rekenen op het advies van Val-i-Pac, OVAM, Serred en Go4Circle.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!