Polluted Packaging Logistics

De stroom van verpakte goederen is in de chemische sector qua volume meestal kleiner dan die van grondstoffen in bulk, maar deze verloopt daarom niet eenvoudiger. Verpakkingen zoals Intermediate Bulk Containers (IBC’s) of vaten worden vol aangeleverd en de inhoud vervolgens aangewend in de eigen productieprocessen. De afvoer en de verwerking van de lege, ongereinigde verpakkingen, is een complex gegeven waarbij verschillende factoren spelen. Met dit project is VIL nagegaan of meer logistieke efficiëntie mogelijk is.

status: Afgerond | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Hoe moet de ontdoener deze verpakkingen aanbieden aan de transporteur? Wordt een leeg vat als afval beschouwd? Hoe zit het met zaken zoals ladingzekering en ADR? Wie is verantwoordelijk wanneer er iets misloopt? Tal van vragen duiken op wanneer deze stroom ter sprake wordt gebracht. Bovendien stelt zich de vraag of deze stromen logistiek gezien niet efficiënter kunnen georganiseerd worden.

Het project is gebaseerd op een analyse van de huidige manier van werken bij de deelnemende bedrijven. Op deze manier werden de verschillende ketenactoren, het type verpakkingen, de volumes, de inzamelings- en verwerkingsmethodes en eventuele beperkende factoren of pijnpunten in kaart worden gebracht. 

OPPORTUNITEITEN

  • Mogelijke oplossingen liggen in het gebruik van gestandaardiseerde verpakkingen, horizontale samenwerking tussen bedrijven binnen een sector of bedrijvencluster of een gezamenlijk pooling systeem, zoals dat nu al gebeurt in de palletsector
  • De valorisatie van synergievoordelen tussen bedrijven (bedrijfsoverschrijdende samenwerking), kan versterkend werken voor bestaande bedrijvenclusters (bv. chemiecluster in de Antwerpse haven)
  • Voor een leverancier is het een commercieel voordeel wanneer deze op een rendabele manier aan zijn klanten een oplossing kan aanbieden voor de vervuilde verpakkingen
  • De geboden inzichten moeten logistieke dienstverleners in staat stellen om de productiebedrijven een oplossing aan te reiken voor dit probleem

Resultaten

  • De logistiek en verwerking van verpakkingen die met chemicalieën vervuild zijn, is voor veel bedrijven een tijdrovende en kostelijke bezigheid. 
  • Het gaat om een continue en voorspelbare stroom, maar met versnipperde, lage volumes.
  • Door de lage volumes en geografische versnippering is het opzetten van een consolidatiehub economisch niet haalbaar.
  • Bedrijven die de verontreinigde verpakking correct willen transporteren moeten voldoen aan zeer veel regels, die soms erg vaag zijn.
  • Vereenvoudiging van de regelgeving is noodzakelijk. 
  • VIL werkte voor dit project een praktische gids uit met daarin een beslissingsboom die weergeeft wat bedrijven moeten doen met welk type van lege verpakking.

Rapport

VIL leden kunnen het rapport en de folder met de beslissingsboom downloaden via de Kennisbibliotheek, niet-leden kunnen het aankopen via de VIL webshop.

PRAKTISCH

Start: juni 2017
Doorlooptijd: 20 maanden

Deelnemende bedrijven

Dertien bedrijven: 3M, Agfa Materials, BASF, Bebat, Christeyns, Indaver, Janus Vaten, Renewi, Suez, Trafuco, TWZ Group, Vanheede Environmental Logistics en VLS Group Belgium.

 agfa-gevaert basf bebat christeyns indaver  van-gansewinkel-nv-part-of-renewi sueztrafuco twz-group vanheede vls-group

deelnemers-polluted-packaging-logistics

Klankbordgroep

Het VIL kan binnen dit project rekenen op het advies van Val-i-Pac, OVAM, Serred en Go4Circle.

Pers

VIL persbericht – 29/06/2017 – Logistiek van verontreinigde vaten kan veel beter

VIL persbericht – 24/01/2019 – Logistiek van lege ongereinigde vaten snakt naar vereenvoudiging

Nieuws

 

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL