en
        |  en

PaaS (Product as a Service) Logistics

VIL start met het project ‘PaaS (Product as a Service) Logistics’, dat de logistieke mogelijkheden van een service georiënteerd model onderzoekt en uittest. Zo kunnen we van een verbruikerseconomie evolueren naar een gebruikerseconomie.

status: In opstart | thema: Duurzaamheid | type: Regionaal


Verscheidene producenten kijken vandaag daarvoor in de richting van nieuwe businessmodellen waarbij eigenaarschap van het product geen prioriteit is. Servitisatie (PaaS – Product as a Service) vindt als vernieuwend concept meer en meer ingang. Servitisatie is het aanbieden van een fysiek product als een dienst, en gaat veel verder dan lease of huur. De klant koopt niet langer het product, maar krijgt het ter beschikking gesteld (financiële lease) als onderdeel van een servicepakket. Inclusief onderhoud en herstellingen (operationele lease of huur), maar ook inclusief alle materialen en producten die nodig zijn bij het gebruik van het toestel, zodat de klant zoveel als mogelijk ontzorgd wordt. 

Het spreekt voor zich dat een doorbraak van PaaS een complete verschuiving van logistieke stromen teweegbrengt ten opzichte van de huidige businessmodellen. De vraag die zich stelt, is hoe dit vanuit logistiek oogpunt het best aangepakt wordt. Wat is het optimale logistieke model om dit mogelijk te maken? Het aspect technologie is niet onbelangrijk in deze context. IoT-sensoren zullen zorgen voor accurate informatie over het gebruik en de technische toestand van de machine. Die informatie is noodzakelijk voor controle op het gebruik en het plannen van onderhoud en supply chain. Smart bots kunnen ervoor zorgen dat de gebruiker de machine juist gebruikt.  

Het algemene doel van het project Paas Logistics is het opzetten van een optimaal logistiek model dat:

 • Duidelijk maakt voor wie welke rol(len) weggelegd is (zijn),
 • Rendabel is,
 • Een maximale toegevoegde waarde genereert voor de eindgebruiker, 
 • Een grote stap richting circulaire economie mogelijk maakt.

OPPORTUNITEITEN

 • Nieuwe business modellen zorgen voor klantenbinding
 • De overgang naar dergelijk model genereert “recurring revenue” en maakt het bedrijf bijgevolg meer stabiel en rendabel
 • Logistieke dienstverleners en andere stakeholders kunnen een nieuw gespecialiseerd dienstenaanbod ontwikkelen
 • De service gedreven Vlaamse economie biedt een groot toekomstpotentieel (toegevoegde waarde)
 • Dit project zal de Vlaamse bedrijven die geheel of gedeeltelijk de omslag naar een service model willen maken ondersteunen door guidelines te geven bij het opzetten van de logistieke invulling
 • Positieve maatschappelijke gevolgen:
  • Duurzaamheid (circulaire economie) – recuperatie materialen
  • Levensduur gebruiksgoederen
  • Energiezuinigheid

Praktisch

Geplande opstart: maart 2019
Doorlooptijd: 24 maanden

Meer weten? 

Contacteer Steve Sel (steve.sel@vil.be)

Doelgroep

Dit project richt zich tot producenten die als servicebedrijf kunnen werken, retailers die hun rol zoeken in het model, logistieke dienstverleners en kmo’s actief in stadslogistiek, facility bedrijven en IT-bedrijven.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!