en
        |  en

PaaS (Product as a Service) Logistics

Om tot een echte circulaire economie te komen moet onze manier van consumeren radicaal veranderen: van een verbruikseconomie naar een gebruikseconomie.
VIL start met het project ‘PaaS (Product as a Service) Logistics’, dat de logistieke mogelijkheden van een service georiënteerd model onderzoekt.

status: In opstart | thema: Duurzaamheid | type: Regionaal


Onze maatschappij kan nog steeds gezien worden als een wegwerpmaatschappij. Indien de huidige trends zich doorzetten stevenen we ondanks de inspanningen op recyclage vlak nog steeds af op een uitputting van bepaalde grondstoffen.

In dit project zal gekeken worden naar business modellen waarbij het eigenaarschap van een product geen prioriteit is, waar de consument met andere woorden een dienstencontract afsluit met de producent. Bijvoorbeeld: wasuren kopen i.p.v. een wasmachine. De producent wordt in dat geval dienstverlener en heeft er baat bij om het juiste type wasmachine bij de consument te plaatsen naargelang diens behoeften.

In tegenstelling tot in een verbruikseconomie heeft de producent-dienstverlener er alle belang bij dat de toestellen een lange levensduur hebben, energiezuinig zijn en er qua product design op voorzien zijn om ontmanteld en 100% gerecycleerd te worden zodat de onderdelen na eventuele opwaardering weer inzetbaar zijn. Men kan hierbij naargelang het type product/dienst nog een stap verdergaan richting een model dat volledig service georiënteerd is. 

Het algemene doel van het project Paas Logistics is het opzetten van een optimaal logistiek model dat:
• rendabel is,
• een maximale toegevoegde waarde genereert voor de eindgebruiker, en
• een 100% circulaire economie mogelijk maakt.

OPPORTUNITEITEN

 • Nieuwe business modellen zorgen voor klantenbinding
 • De overgang naar dergelijk model genereert “recurring revenue” en maakt het bedrijf bijgevolg meer stabiel en rendabel
 • Logistieke dienstverleners en andere stakeholders kunnen een nieuw gespecialiseerd dienstenaanbod ontwikkelen
 • De service gedreven Vlaamse economie biedt een groot toekomstpotentieel (toegevoegde waarde)
 • Dit project zal de Vlaamse bedrijven die geheel of gedeeltelijk de omslag naar een service model willen maken ondersteunen door guidelines te geven bij het opzetten van de logistieke invulling
 • Positieve maatschappelijke gevolgen:
  • Duurzaamheid (circulaire economie) – recuperatie materialen
  • Levensduur gebruiksgoederen
  • Energiezuinigheid

Praktisch

Geplande opstart: Maart 2019
Doorlooptijd: 24 maanden

Meer weten? 

Contacteer Steve Sel (steve.sel@vil.be)

Doelgroep

Dit project richt zich tot producenten die als servicebedrijf kunnen werken, retailers die hun rol zoeken in het model, logistieke dienstverleners en kmo’s actief in stadslogistiek, facility bedrijven en IT-bedrijven.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!