OptiPlan

Het project ‘OptiPlan’ beoogt het optimaliseren en het dynamisch maken van de plannings- en aanleverprocessen bij ophalingen en leveringen aan distributiecentra en magazijnen. Met dit project wil VIL het aantal wachturen en extra gereden kilometers reduceren en de werking van de laad- en leverzone van distributiecentra optimaal laten verlopen.  

status: In uitvoering | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

Momenteel hanteren verladers vaak slotboekingssystemen waarmee transporteurs zich kunnen aanmelden aan laad- en losplaatsen door een slot te boeken de dag voordien. Andere verladers maken slechts beperkte of zelfs helemaal geen plannen met de transporteurs. Dit alles leidt tot een groot aantal wachturen en heraanmeldingen aan magazijnen en distributiecentra.

Met dit project wil VIL de planningsprocessen optimaliseren met gebruik van de beschikbare data om zo het aantal wachturen en extra gereden kilometers te reduceren en de personeelsbezetting van de DC’s optimaal te laten verlopen. Een end-to-end aanpak moet ervoor zorgen dat er een win-win optimalisatie ontstaat die zowel de transporteurs als de verladers ten goede komt.

Opportuniteiten

  • Betere benutting van de beschikbare chauffeurs en het rollend materieel
  • Verminderd risico op herbeleveringen of wachturen
  • Verminderd aantal verloren kilometers
  • Betere benutting van de laadkaaien
  • Betere service aan lagere kost, doordat de totale keten geoptimaliseerd wordt.

Concrete activiteiten

  • Behoefteanalyse en oplijsten van bestaande oorzaken en problemen door kwalitatieve en kwantitatieve analyse bij de projectdeelnemers
  • Bestuderen van best practices in binnen- en buitenland
  • Inventariseren van bestaande software toepassingen en systemen, alsook van de toekomstige trends en te verwachten evoluties
  • Selecteren en uitwerken van een of twee bedrijfscases, inclusief kosten-batenanalyse aan de hand van een geoptimaliseerde procesflow
  • Opzetten en realiseren van minstens één Proof of Concept (bv. m.b.t. het dynamisch en realtime herplannen van slots met betrokkenheid van alle relevante partijen in de logistieke keten)

 

Praktisch

Start: mei 2019
Doorlooptijd: 24 maanden

DEELNEMENDE BEDRIJVEN

Negen bedrijven: Alders International Transport, Be-Mobile Tech, Coca-Cola European Partners Belgium, Colruyt Group, H.Essers, Mobis Parts Europe, NinaTrans, Transport Lux en Transport Wybo.

Projectpartner: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

 

 

 

Meer weten?

Contacteer Dirk De Vylder (dirk.devylder@vil.be)

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL