Nearshoring

Veel bedrijven die al lang produceerden in Azië halen de laatste jaren productie terug of openen daarnaast ook productiefaciliteiten in Oost-Europa. VIL start samen met zeven bedrijven het project ‘Nearshoring’ op om de logistieke opportuniteiten van deze trend in kaart te brengen en er vervolgens maximaal op in te spelen.

status: Afgerond | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Dichterbij produceren

De beste jaren van offshoring – het verplaatsen van bedrijfsprocessen naar een onderneming in een lagelonenland dat geografisch ver verwijderd is – lijken voorbij. Voor een belangrijk deel doordat (loon)kostenvoordelen flink zijn afgenomen. Zo is de loonkost in China tijdens de laatste tien jaar vervijfvoudigd. Veel bedrijven die al lang produceerden in Azië halen hun productie terug of openen productiefaciliteiten in Oost-Europa. Door deze trend, ook wel nearshoring genoemd, veranderen de logistieke ketens.

Structureel inspelen op nieuwe mogelijkheden

De verschuiving in het internationale productielandschap biedt kansen voor de logistieke sector in Vlaanderen die niet toevallig maar structureel dienen aangegrepen te worden. De industrie is op zoek naar nieuwe en flexibele oplossingen om met de gewijzigde logistieke keten om te gaan. Met het project wil het VIL de Vlaamse sector niet alleen attent en alert maken op de logistieke opportuniteiten. Het VIL wil een roadmap aanreiken die aangeeft welke verschillende stappen logistieke dienstverleners en producenten moeten volgen om concreet in te haken op deze logistieke uitdagingen.

Voordelen voor producent – kansen voor transporteur

Produceren dichterbij de EU-afzetmarkt heeft veel voordelen: zo is het onder andere mogelijk sneller in te spelen op steeds meer dwingende consumenteneisen, de doorlooptijden worden korter en informatiestromen verbeteren. Ontwikkelingen op vlak van e-commerce maken dat het belang van klantenservice toeneemt. Klanten willen hun producten sneller en tegelijk aangepast aan hun specifieke behoeften.

Logistieke dienstverleners moeten kijken welke rol zij in deze nieuwe toeleveringsketens kunnen opnemen. Zij moeten de evolutie van dichtbij opvolgen zodat ze hun klanten de beste oplossing kunnen blijven aanbieden.

Resultaten

VIL leden kunnen het rapport downloaden via de Kennisbibliotheek, niet-leden kunnen het aankopen via de VIL webshop.

Praktisch

Opstart: februari 2015

Totale doorlooptijd: 17 maanden

Deelnemende bedrijven

Zeven bedrijven tekenden in: Ahlers Belgium, Barco, DHL Supply Chain, DSV, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Group Gheys en Philips.

AhlersBarcoDHLDSVGHA_Port of AntwerpGheysPhilips

Deelnemers Nearshoring

Klankbordgroep

VIL kan binnen dit project rekenen op de steun van Departement Mobiliteit en Openbare Werken en Flanders Investment & Trade.

MOW FIT nieuw 2015


Wenst u meer informatie over dit project?
Stuur een mail naar projecten@vil.be

Pers

Nieuws

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL