Meten van resilience: veerkracht in de supply chain

Met dit project wil het VIL, samen met acht bedrijven, nagaan hoe een onderneming efficiënt kan omgaan met onzekerheid en verstoringen in de logistieke keten.

status: Afgerond | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

Supply chain netwerken worden almaar complexer. Bedrijven gaan op zoek naar kostenbesparingen en vinden die door middel van samenwerking met logistieke dienstverleners, out-sourcing van productie naar lagelonenlanden en “just-in-time” productie. Samen met  de efficiëntie, stijgt ook de kwetsbaarheid van de logistieke netwerken.

In een globale supply chain zijn vele risico’s steeds moeilijke te beheersen, laat staan te vermijden. Om met deze onzekerheid om te gaan, moeten bedrijven zorgen dat hun supply chain „resilient‟ is. Hoewel de aandacht voor de onzekere logistieke keten de laatste jaren is gegroeid, blijft het moeilijk om zonder een objectief kader middelen efficiënt aan te wenden ter beheersing van deze onzekerheid. Te hoge investering op minder noodzakelijke domeinen leidt tot winstverlies, terwijl te lage investering gevaar op grote gevolgschade inhoudt. Bovendien zien we vaak dat bepaalde segmenten van de onderneming aandacht besteden aan hun onzekere logistieke keten, terwijl andere segmenten hier minder mee bezig zijn. Dit is niet alleen onvoldoende, maar dikwijls ook verliesmakend wegens verloren moeite.

Samenvattend leidt dit tot twee projectvragen: 1. Hoe kan een onderneming zijn middelen efficiënt inzetten ter beheersing van de onzekerheid? 2. Hoe laten we informatie omtrent onzekerheid door de logistieke keten vloeien?

Het VIL zal op basis van een beproefde methodologie van The Ohio State University deze problematiek in kaart brengen en hieruit aanbevelingen distilleren teneinde de logistieke keten veerkrachtiger te maken.

Doelstelling

Aan de hand van dit onderzoeksproject zal het VIL aantonen hoe een onderneming efficiënt kan omgaan met onzekerheid in de logistieke keten. Het VIL zal een meetmethodologie aanleveren en concrete maatregelen aanbevelen. Daarmee beogen we volgende concrete doelstellingen:

  • In kaart brengen van de onzekerheid in een supply chain
  • Resilient strategie inbedden in alle lagen/schakels van de logistieke keten
  • De rol van de logistieke dienstverlener bij supply chain risico’s
  • Vlaanderen profileren als „resilient‟ logistieke regio

Voordelen

  • In kaart brengen van onzekerheid in de logistieke keten
  • Negatieve impact van verstoringen minimaliseren
  • Inzicht in eigen risico’s resulteert in toegevoegde waarde bij andere (certificerings-)programma‟s en bvb. door een daling van de totale verzekeringskost.
  • Vergroten kennis over organisatiestructuur logistieke keten

Deelnemende bedrijven

Aan dit project namen acht bedrijven uit zeer verscheidene sectoren deel: Nike, ODTH, Toyota, Connect Group, SDV, ECS, Gosselin en Ecu-Line. Op die manier maakt het VIL het mogelijk voor bedrijven om over sectoren heen lessen te trekken met betrekking tot supply chain risk management.

Resilience logo's partners_resized

Begeleidingscommissie

Vlerick Management School, TNO, Accenture, VEA en Marsh.

Gebruikerscommissie Resilience

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL