en
        |  en

Logistics Sustainability Index (LSI)

Duurzaamheid is veel meer dan CO2-reductie. Duurzame logistiek gaat op een verantwoorde manier om met energie, infrastructuur en grondstoffen en zet deze zodanig in dat de logistiek van vandaag geen hypotheek legt op de maatschappij van morgen. Met het project ‘Logistics Sustainability Index’ (LSI) wil VIL een krachtig hulpmiddel aanreiken aan bedrijven om hen een inzicht te verschaffen in de algemene duurzaamheidsperformantie van hun logistieke activiteiten. 

status: In uitvoering | thema: Duurzaamheid | type: Regionaal


Aangezien maatschappelijk verantwoord ondernemen een engagement van eenieder veronderstelt, dus ook van de logistieke sector, wil VIL met de Logistics Sustainability Index (LSI) de sector niet alleen sensibiliseren maar ook aanzetten tot een reëel en effectief duurzaamheidsbeleid. Vergelijkbaar met de World Logistics Performance Index, die naam en faam geniet maar geen duurzaamheidscriterium behelst, wil VIL met dit project een model ontwikkelen dat op basis van afgebakende criteria een score berekent die de duurzaamheidsperformantie van de logistieke activiteiten van een bedrijf weerspiegelt in al zijn facetten.

Relevante criteria, waarbij de opsomming zeker niet limitatief is, bij de beoordeling van het duurzaamheidsgehalte van een logistieke operatie zijn: energieverbruik en -efficiëntie, emissies (zowel CO2 als NOx, fijn stof, …), impact op de mobiliteit (congestie, verkeersveiligheid, …), geluidshinder, gebruik van grondstoffen, afval (inzameling, preventie, recycleerbaarheid, verpakking, …).

Opportuniteiten

LSI kan gezien worden als een primeur aangezien er nog geen standaard bestaat voor duurzaamheid. De kracht van LSI ligt dan ook in de benchmark die bedrijven van binnenuit zal stimuleren om trajecten op te starten om hun duurzaamheid te verbeteren, zich aldus te onderscheiden of te positioneren en zo bij te dragen tot de verdere profilering van Vlaanderen als een duurzame logistieke topregio in Europa.

Concrete activiteiten

  • Oplijsten van alle relevante criteria met betrekking tot duurzame logistiek
  • Identificeren van relevante data per criterium
  • Toekennen van een wegingsfactor aan elk criterium
  • Ontwikkelen van een model dat de geselecteerde criteria vertaalt naar een kwantitatieve index
  • Ontwikkelen van een dashboard met subindices per relevant criterium
  • Testen, bijsturen en valideren van het hierboven ontwikkeld model en dashboard bij alle projectdeelnemers, waar er minimaal twee verschillende sectoren of activiteitsdomeinen vertegenwoordigd moeten zijn (dus bv. niet alleen wegtransporteurs)
  • Tussentijds event met bekendmaking van de resultaten van de eerste LSI-toepassingen
  • Toepassing van het gevalideerde model bij alle deelnemers in het project

Praktisch

Geplande opstart: december 2017
Doorlooptijd: 24 maanden

Deelnemende bedrijven

Dertien bedrijven: Atlas Copco Airpower, Carglas Distribution, Chep Benelux, Colruyt, FrieslandCampina Belgium, Frigologix, HAVI Logistics, Montea, Ninatrans, Odyssey Logistics Europe, Snel Logistic Solutions, Transport Verbeken en Willy Naessens Industriebouw

         

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!