en
        |  en

ICT paradox

Dit project wil de ICT paradox in Vlaanderen aanpakken. In onze regio is een sterk uitgebouwde ICT industrie aanwezig. Toch ondervinden veel bedrijven moeilijkheden om in deze snel evoluerende omgeving een overzicht te verkrijgen en zichzelf duidelijke doelstellingen voorop te stellen zodat hun digitale transformatie in een tastbaar en uitvoerbaar plan van aanpak kan worden gegoten. Bovendien wordt de ICT industrie niet vaak betrokken bij digitale transformatie initiatieven.

status: Afgerond | thema: Digitalisering | type: Regionaal


Om deze ICT-paradox aan te pakken brengt dit project verschillende sectoren samen om te bestuderen hoe de digitaliseringsacties door samenwerking kunnen worden versneld en meer schaalbaar gemaakt. De aanvragers van dit project vertegenwoordigen de logistiek (VIL), voeding en agro (Flanders’ FOOD), maakindustrie en de ICT industrie (Sirris en Agoria).

Het doel van dit project is zicht te verkrijgen op een aantal goed omlijnde, sector-overstijgende, prioritaire gebieden om digitale transformatie in Vlaanderen op te schalen.

Praktisch

Start: februari 2018
Doorlooptijd: 12 maanden

In samenwerking met:

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!