ICT paradox

Dit project wil de ICT paradox in Vlaanderen aanpakken. In onze regio is een sterk uitgebouwde ICT industrie aanwezig. Toch ondervinden veel bedrijven moeilijkheden om in deze snel evoluerende omgeving een overzicht te verkrijgen en zichzelf duidelijke doelstellingen voorop te stellen zodat hun digitale transformatie in een tastbaar en uitvoerbaar plan van aanpak kan worden gegoten. Bovendien wordt de ICT industrie niet vaak betrokken bij digitale transformatie initiatieven.

status: Afgerond | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

Het doel van dit project was zicht te verkrijgen op een aantal goed omlijnde, sector-overstijgende, prioritaire gebieden om digitale transformatie in Vlaanderen op te schalen.

Concrete activiteiten

Binnen de haalbaarheidsstudie werden 3 afzonderlijke analyses gemaakt van de uitdagingen en opportuniteiten m.b.t. digitalisering voor (i) de agrovoeding (ii) de logistiek en (iii) de ICT-sector.

Vanuit deze analyses ervaren de deelnemende organisaties bij hun bedrijven twee dominante vragen:

  1. Waar creëren we best impact met digitale technologie? Wat zijn de mogelijkheden?
  2. Hoe pakken we dit aan? Waar vinden we de nodige expertise & de juiste partners?

Op basis van de 3 analyses en de tientallen contacten met bedrijven werden 3 grote (domein-overschrijdende) actiedomeinen gedefinieerd die aan deze vragen tegemoet kunnen komen. Deze studie heeft als conclusie dat door in te zetten op deze 3 domeinen een groot schaaleffect kan bekomen worden in Vlaanderen met betrekking tot digitale transformatie.

Samenvattend besluiten de partners dat inzetten op deze 3 subdomeinen, via samenwerking tussen verschillende clusters en sectoren, gesteund door de Vlaamse overheid, voor een sterke versnelling van de digitale adoptie in Vlaanderen kan zorgen.
 

 

Praktisch

Start: februari 2018
Doorlooptijd: 12 maanden

In samenwerking met:VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL