Hospitaallogistiek

Wat betreft (fysieke) logistiek wordt de ziekenhuissector geconfronteerd met een aantal logistieke knelpunten. Met dit praktische onderzoeksproject (en concrete realisatie) wil VIL de logistieke efficiëntie over de volledige ziekenhuisketen verbeteren. Uiteindelijk moet dit leiden tot lagere totale logistieke kosten, en tegelijkertijd het serviceniveau en de daaraan verbonden betrouwbaarheid verbeteren.

status: Afgerond | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

Probleemstelling

Wat betreft (fysieke) logistiek wordt de ziekenhuissector vandaag geconfronteerd met een aantal logistieke knelpunten, ondermeer:

  • Logistieke inefficiëntie rond binnenkomende goederenstromen
  • Niet-kernactiviteiten (supportdiensten zoals logistiek) verbruiken middelen die bijgevolg niet beschikbaar zijn voor de werkelijke kernactiviteiten
  • Logistieke inefficiëntie of risico’s rond uitgaande goederenstromen
  • Voorraadbeheer niet altijd even efficiënt.

Doelstellingen

Met dit praktische onderzoeksproject (en concrete realisatie) wil VIL de logistieke efficiëntie over de volledige ziekenhuisketen verbeteren. Uiteindelijk moet dit leiden tot lagere totale logistieke kosten, en tegelijkertijd het serviceniveau en de daaraan verbonden betrouwbaarheid verbeteren.

Rond de hierboven aangehaalde knelpunten worden concrete oplossingen uitgewerkt, zoals:

  • Aangepaste en verbeterde  organisatie (in termen van onder meer de frequentie, tijd, hoeveelheid, plaats) van de aanlevering van goederen aan het ziekenhuis
  • Logistieke samenwerking over ziekenhuizen heen
  • Opzetten van een regionaal logistiek consolidatiepunt voor hospitalen
  • Uitbesteding van logistieke niet-kernactiviteiten
  • Centraliseren (aansturing) van logistieke activiteiten  en processen
  • Vlottere afhandeling van retourstromen.

Aanpak en voordelen

Voor elk deelnemend hospitaal worden de goederenstromen in kaart gebracht en aanbevelingen uitgewerkt.

De concrete  voordelen situeren zich uiteindelijk op volgende vlakken: lagere totale logistieke kosten, hoger service niveau van  aanleveringen, minder voertuigbewegingen (ook aan het ziekenhuis zelf), minder CO2-uitstoot, vrijmaken van tijd en ruimte voor de werkelijke kernactiviteiten, mogelijke voorraadkostenbesparingen, betere beschikbaarheid van goederen.

De klankbordgroep met de gespecialiseerde logistieke dienstverleners (LDVs) zal mee de nodige logistieke expertise aanleveren. De uiteindelijke voordelen voor deze LDVs situeren zich op het vlak van meer logistieke efficiëntie (volume, beladingsgraad, centrale leverplaats, …).

De doorlooptijd van het project bedraagt 10 maanden (vanaf kick-off tot disseminatie).

Resultaten

Het project liep tot maart 2012.

De resultaten van het project zijn gebundeld in het rapport ‘Hospitaallogistiek’.

VIL leden kunnen het rapport gratis downloaden met hun inloggegevens voor de VIL ledenportal.

Niet-leden kunnen het rapport aankopen via de webshop.

Deelnemende bedrijven

Sint-Elisabeth Herentals AZ TurnhoutGasthuisZusters AntwerpenJessa-Ziekenhuis

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL