Grenzeloze Logistiek

Samen met 11 partners heeft het VIL zijn schouders gezet onder het Vlaams-Nederlands project ‘Grenzeloze Logistiek’.

status: Afgerond | thema: Digitale Transformatie | type: Europees

De grensregio Vlaanderen-Nederland heeft het potentieel en de ambitie om uit te groeien tot de logistieke topregio van Europa. De stuurgroep Interreg Vlaanderen-Nederland sprak de behoefte uit dat rondom het thema logistiek een project te initiëren. Het resultaat daarvan is het project “Grenzeloze Logistiek”.

Het project ging op 1 oktober 2011 van start en heeft als doelstelling de logistieke sector in de grensregio Vlaanderen – Nederland op duurzame wijze te verstevigen door de samenwerking tussen de vele logistieke bedrijven te versterken. Tegelijk wil Grenzeloze logistiek de innovatiekracht van de logistieke bedrijven ondersteunen. De Europese Unie financiert het project voor 50 % via het Interreg-programma Vlaanderen-Nederland.

Het VIL is de Vlaamse partner voor het gedeelte “Technologymapping”, een werkpakket waarin  het innovatiepotentieel van de logistieke sector in kaart wordt gebracht. Dit moet de basis leveren voor verder toepassingsgericht onderzoek dat de bedrijven sterker moet maken.

Begin maart 2012 stuurde het VIL een enquête uit naar de “brede” logistieke sector. Hierin werd gepeild naar naar lopende innovaties en openstaande noden enerzijds, maar ook naar de knelpunten die de bedrijven verhinderen om te innoveren. Op basis van de reacties worden de komende maanden een aantal actuele onderwerpen geselecteerd en verder uitgediept. Op het slotevent op 11 december 2012 werden de resultaten bekend gemaakt.

Twaalf projectpartners

Grenzeloze logistiek is een breed gedragen project met twaalf projectpartners: VIL, de vijf Vlaamse Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s), de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Kamer van Koophandel Limburg, Rewin West Brabant, DINALOG, Zeeland Seaports, en Interleuven.

Download hier gratis het eindrapport Technology Mapping (1,73 MB):

Download hier gratis het eindrapport Leidraad in logistieke innovatie (7,8 MB):

 

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL