E-Pack

De e-commerce sector groeit nog steeds en heeft door de coronacrisis zelfs opnieuw een flinke duw in de rug gekregen. Daarmee groeit ook de vraag en druk vanuit de markt naar  duurzamere verpakkingsoplossingen. Met het project E-pack kijkt VIL naar de mogelijkheden van herbruikbare verpakkingen in de B2C e-commerce markt. 

status: In opstart | thema: Groene Supply Chains | type: Regionaal

Enerzijds is er de stijgende ergernis bij de consument over de enorme hoeveelheid kartonnen verzenddozen en ander verpakkingsmateriaal van hun online aankopen. Anderzijds is er vanuit de logistiek vraag naar meer uniformiteit en robuustheid van de verpakkingen.

Meer uniformiteit moet leiden tot vereenvoudiging in handling, betere stapelbaarheid en meer automatische inpak- en sorteermogelijkheden, en uiteindelijk tot een lagere kost. Een meer robuuste verpakking geeft ook een betere bescherming aan de inhoud en minder kans op schade tijdens transport of logistieke processen.

Doelstelling

Met dit project wil VIL de introductie van herbruikbare verpakkingen in de B2C e-commercemarkt ter bevordering van lokale duurzame online handel stimuleren.

Opportuniteiten

De economische meerwaarde van dit project situeert zich op het vlak van standaardisatie (o.a. efficiënter transport en automatisering inpakproces), betere tegemoetkoming aan de vraag van klanten en het ontstaan van initiatieven die kunnen leiden tot een nieuw en winstgevend bedrijfsmodel (bv. pooling herbruikbare verpakkingen).

Concrete activiteiten

  • Inzicht verwerven in de eisen waaraan de herbruikbare verpakking moet voldoen: wat bestaat al? Wat met branding/marketing?
  • Inzicht verwerven in de rol en impact van de consument: via een consumentenonderzoek in kaart brengen wat nodig is om consumenten warm te maken voor het gebruik van herbruikbare verpakking
  • Het uitwerken van scenario’s voor het retourconcept (welke marktsegmenten komen in aanmerking? Hoe de retour kostenefficïent en ecologisch organiseren? Wie kan hiervoor gemobiliseerd worden? Welke behoefte is er aan opvolging?
  • Evaluatie van de logistieke retourconcepten vanuit een bredere scope (waardeketenperspectief).
  • Het opstellen en ter beschikking stellen van Frequently Asked Questions: antwoord op vragen waar de verschillende stakeholders vandaag het antwoord niet op kennen.
  • De realisatie van een Proof of Concept bij projectdeelnemers & lessons learned

 

Praktisch

Start: juni 2021
Totale doorlooptijd: 21 maanden

Meer weten?

Contacteer Ludo Sys (ludo.sys@vil.be)

Doelgroep

Het project richt zich tot bedrijven die actief zijn in e-commerce, waaronder:

– Logistieke dienstverleners (o.a. koerier- en postbedrijven, actoren actief in stads- en last mile distributie, e-fulfilment spelers, …)
– Webshops
– Bedrijven en organisaties die actief zijn in de sector van verpakking en verpakkingsmaterialen
– Bedrijven actief in inzamel- en retour technologie (bv. sensoren), data managementsystemen, enz.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL