E-commerce / E-fulfillment

De doelstelling van dit onderzoeksproject is om na te gaan in welke mate logistieke verbeteringen voor de e-commerce sector kunnen gerealiseerd worden. De uiteindelijke ambitie is om door efficiëntere logistieke oplossingen de e-commerce markt te verruimen (en evt. deels te verschuiven).

status: Afgerond | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

Probleemstelling

Logistiek wordt vandaag in de sector nog te veel gezien als een kostenpost, in plaats van een middel om waarde toe te voegen aan de dienstverlening. Zo gebeurt de aflevering van goederen vandaag meestal op dagbasis, terwijl in omringende landen levering volgens afspraak (tijdsvensters) veel meer gangbaar is. Meer heraanbiedingen zijn dan een logisch nefast gevolg. In Vlaanderen worden ook doorgaans standaard levertermijnen en manieren van fysieke aflevering aangeboden, terwijl in veel gevallen de behoefte van de klant anders kan zijn, al dan niet met een meerkost. Heel wat bedrijven onderschatten daarnaast de retourlogistiek, die in bepaalde gevallen kan oplopen tot 30 % van de afleveringen. Algemeen kan ook gesteld worden dat eCommerce logistiek sterk versnipperd is, wat logistieke synergiën en optimalisaties bemoeilijkt.

Doelstellingen

De doelstelling van dit onderzoeksproject is om na te gaan in welke mate logistieke verbeteringen voor de e-commerce sector kunnen gerealiseerd worden. De uiteindelijke ambitie is om door efficiëntere logistieke oplossingen de e-commerce markt te verruimen (en evt. deels te verschuiven).

Het project van het VIL kijkt verder dan zuiver het afleverproces. In een eerste fase wordt een benchmarking en marktsegmentatie uitgevoerd, om op die basis de logistieke behoeften van de online koper (via een marktbevraging) in kaart te brengen. Is het afleveren in tijdsvensters wenselijk? Wil de consument hier (meer) voor betalen? Is de koper bereid bestellingen op te halen in afhaalpunten of lockers? Het zijn maar enkele van de vragen waar de VIL studie, voor relevante segmenten, een antwoord op wil kennen. Na de onderzoeksfase start het VIL proefprojecten waarin de deelnemers concrete logistieke oplossingen in een life setting uittesten.

Voordelen

De overgang naar handig afleveren voor de klant, d.i. leveringen binnen bepaalde tijdsvensters, of via andere afleveringswijzen, betekent voor zowel het eCommerce bedrijf als voor de logistieke dienstverlener een belangrijke vernieuwing.

Logistieke dienstverleners zullen minder geconfronteerd worden met congestie, kunnen meer drops op eenzelfde tijdsspanne doen, hebben een hogere inzet van het rollend materieel en een lager brandstofverbruik. Dit zijn efficiëntieverbeteringen die zich kunnen weerspiegelen in de kosten en de kwaliteit van de dienstverlening die ze aanbieden.

Voor eCommerce bedrijven is het aanbieden van verschillende aflevermogelijkheden, (waaronder het concept van time slot delivery) een mogelijkheid enerzijds om bestaande klanten effectiever en efficiënter (terugdringen van de totale logistieke kosten) te beleveren en anderzijds om het marktaanbod uit te breiden door nieuwe klanten er toe aan te zetten om via e-shops te bestellen.

De klant profiteert bovendien van een stiptere en optioneel snellere (kortere levertijden) dienstverlening. Daarnaast kunnen toegevoegde waarde activiteiten eveneens aangeboden worden, die door de logistieke dienstverlener ter plaatse kunnen uitgevoerd worden, zoals het installeren van geleverd materiaal.

Een hogere betrouwbaarheid van levering zal voor de eCommerce bedrijven eveneens een verbetering in omzet kunnen meebrengen.

Resultaten

VIL leden kunnen het rapport downloaden via de Kennisbibliotheek, niet-leden kunnen het aankopen via de VIL webshop.

Deelnemende bedrijven

Negen bedrijven nemen deel aan het project, en dragen bij tot de financiering: bpost, Fiege en Mondial Relay als logistieke dienstverleners en de Colruytgroup, Krëfel, Libridis, Neckermann, P&G en Unigro als online verkopers. Het project kan daarnaast rekenen op de steun van BeCommerce (de vereniging van bedrijven die in België producten of diensten online verkopen) en de beroepsverenigingen Febetra en Transport en Logistiek Vlaanderen.

Gebruikerscommissie

De Gebruikerscommissie ondersteunt het VIL in de uitvoering van het Collectieve  Onderzoeksproject en is samen met het project team autonoom verantwoordelijk voor de inhoudelijke en projectmatige sturing en realisatie van het project binnen de contouren van het projecthandboek. De leden van de Gebruikerscommissie krijgen alsdusdanig prioritair toegang tot de voortgang en opgebouwde (meer gedetailleerde) kennis en informatie tijdens het project. Publicaties na afloop van het project, die naar een breder publiek gaan, zijn eerder gericht naar algemene bevindingen en conclusies.

Door deelname wordt ook de mogelijkheid geboden om deel uit te maken van pilootprojecten, waardoor men toch eerder vernieuwende concepten of processen effectief ‘real-life’ kan invoeren.


Wenst u meer informatie over dit project?
Stuur een mail naar projecten@vil.be

Nieuws

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL