Brucargo Secured Gateway

Het innovatieve en unieke concept van dit project is om Brucargo uit te bouwen en te positioneren als een beveiligde logistieke poort, een ‘Secured Gateway’. Het creëren van een unieke combinatie tussen certificatie en facilitatie en dit uitspelen als een troef hier de boodschap.

status: Afgerond | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

Algemene projectomschrijving

In het ‘Master Plan for Sustainable Development’ (h)erkent The Brussels Airport Company (BAC) het katalyserend effect van logistieke luchtvrachtactiviteiten, alsook het toenemend belang van security in de luchtvrachtketen. Zo wil men Brucargo tegen 2011 volledig beveiligen en meer toegevoegde waarde creëren in luchtvrachtketens. Dit om Brucargo als Europa’s meest efficiënte luchtcargo zone uit te bouwen.

Het innovatieve en unieke concept van dit project is om Brucargo uit te bouwen en te positioneren als een beveiligde logistieke poort, een ‘Secured Gateway’. Het creëren van een unieke combinatie tussen certificatie en facilitatie en dit uitspelen als een troef hier de boodschap. Op deze wijze kunnen de bedrijven binnen de Brucargo zone op een innovatieve manier zelf mee invulling geven aan de doelstellingen in het masterplan. Dit laat toe om zowel de hele zone als elk bedrijf op de zone te positioneren als beveiligd, effiënt en snel, maar ook ondersteund door vercommercialiseerbare facilitaties.

De Belgische douane heeft zijn steun en actieve medewerking toegezegd. Dit biedt heel wat perspectieven naar verdere douanefacilitering en de officialisering ervan. De strategische positionering van dit project vindt bovendien plaats binnen SCALE, het comité waarin alle belanghebbende partijen op Brucargo vertegenwoordigd zijn.

Resultaten

VIL leden kunnen het rapport downloaden via de Kennisbibliotheek, niet-leden kunnen het aankopen via de VIL webshop.

Doelstellingen

  1. Unieke identiteit: Brucargo positioneren als beveiligde gateway of ‘Secured Gateway’.
  2. Certificatie: Verhoogde beveiliging en efficiëntie. Optimaal kader creëren voor luchtvracht via nauwe samenwerking met Belgische douane. Creëren van basis voor opzetten van STL’s in volgende fase of als private initiatieven.
  3. Facilitatie: Officiële erkenning van bestaande facilitaties op Brucargo. Creatie van nieuwe facilitaties op voorwaarde van certificatie.

Voordelen

  • Individuele bedrijfsvoordelen bij deelname: Analyse van bedrijfsprocessen, begeleiding bij certificatie, als eerste genieten van facilitaties, bedrijfspositionering,…
  • Goederenstromen door Brucargo zijn effectief beveiligd, sneller en efficiënter (minder diefstal, minder stops in de goederenstroom, verhoogde visibiliteit, versterkte service, basis voor meer en officiële douanefacilitaties, …)
  • Toegevoegde waarde- en werkgelegenheidscreatie in de stromen door Brucargo
  • Optimalisatie van aangewende middelen en concretisering van slimme logistiek
  • Aantrekken van nieuwe bedrijven naar en nieuwe stromen door Brucargo
  • Innovatieve oplossing verenigt doelstellingen Brucargo en vragen uit industrie

Gebruikerscommissie

Begeleidingscommissie


Wenst u meer informatie over dit project?
Stuur een mail naar projecten@vil.be

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL