en
        |  en

Blockchain in Supply Chains

In dit project gaat VIL op zoek naar de meerwaarde van blockchain technologie in logistieke toepassingen. De focus wordt gelegd op drie sectoren waar een veilige supply chain hoge prioriteit is, namelijk de voeding, chemie en life science. Er wordt ook nagegaan hoe blockchain zich verhoudt ten opzichte van state-of-the-art track & trace oplossingen voor die sectoren.

status: Afgerond | thema: Digitalisering | type: Regionaal


Supply chains kunnen complex zijn. Vele spelers, die elkaar soms ook nauwelijks of niet kennen, kunnen hierbij betrokken zijn. Daarnaast zien we steeds verdergaande digitalisering van het dataverkeer dat verbonden is aan het vervoer van goederen met als voornaamste doel de logistiek efficiënter en transparanter te maken. Aan het einde van de keten zit tevens een klant die steeds hogere eisen stelt aan de traceerbaarheid van de goederen die geleverd worden.

De digitalisering (bv. digitale platformen met nieuwe business modellen) en complexiteit (met vele tussenstappen en verschillende spelers) van de supply chain maken deze ook kwetsbaar. De noodzaak dringt zich op om op een veilige manier transacties te kunnen uitvoeren zodat het vertrouwen gegarandeerd kan worden tussen de verschillende actoren in de supply chain.
In verschillende sectoren zijn er inspanningen geleverd om track en trace systemen op te zetten tussen bedrijven en ook de consument om transparante informatie over het product te garanderen. Vandaag wordt blockchain naar voor geschoven als de voorkeurstechnologie voor beveiligd dataverkeer in de supply chain.

Opportuniteiten

Dit project moet een basis geven voor enerzijds een verhoging van de veiligheid en betrouwbaarheid van het dataverkeer in de supply chain en anderzijds op hetzelfde moment de mogelijkheid geven om kostenbesparend te werken (door het wegnemen of optimaliseren van de actuele processen op vlak van veiligheid en problemen te voorkomen). Hierdoor moet ook het vertrouwen bij de industrie maar ook eindgebruiker groeien om dergelijke gemeenschappelijk collaboratieve platformen te gebruiken.

Concrete activiteiten

  • Marktanalyse waarbij de huidige en toekomstige blockchain toepassingen in kaart worden gebracht, alsmede de spelers in de markt. Tevens zal er inzicht gegeven worden in de blockchain technologie
  • Het identificeren van de as-is situatie van de huidige track & trace systemen binnen de doelsectoren met analyse van de huidige zwaktes en sterktes
  •  Het identificeren van de best practices op basis van blockchain technologie en/of gedistribueerde databases. Hierbij zal er ook aandacht gegeven worden aan voorbeelden uit andere sectoren (bv. financiële sector)
  • Het uitwerken van een ideaal to-be scenario voor elk van de drie sectoren op basis van de behoeften van de project deelnemers en een maximale return-on-innovation
  • Het omzetten van de drie logistieke scenario’s in telkens een demo met validatie van de resultaten en vertaling van het concept naar de brede logistieke sector

Praktisch

Geplande opstart: december 2017
Doorlooptijd: 24 maanden

Deelnemende bedrijven

Dertien bedrijven: Aertssen Group, Atlas Copco Airpower, BCTN Meerhout, bpost, Colruyt Group, DP World Antwerp Holding, H.Essers Systems Company, Gosselin Forwarding Services, Lineas, Molenbergnatie, Oracle, Randstad Group Belgium en Vinçotte.

            

Pers

13/11/2019 – VIL persbericht – VIL lanceert blockchainapplicatie voor track-&-trace en e-documenten

11/12/2018 – VIL persbericht – VIL ontwikkelt blockchain software pakketten voor logistieke bedrijven

16/02/2018 – VIL persbericht – Blockchain in supply chains: trend of hype?

Nieuws

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!