Blockchain in Supply Chains

In dit project is VIL op zoek gegaan naar de meerwaarde van blockchaintechnologie in logistieke toepassingen. De focus lag op drie sectoren waar een veilige supply chain hoge prioriteit is, namelijk de voeding, chemie en life science. Er werd ook nagegaan hoe blockchain zich verhoudt ten opzichte van state-of-the-art track & trace oplossingen voor die sectoren.

status: Afgerond | thema: Digitale Transformatie | type: Regionaal

Supply chains kunnen complex zijn. Vele spelers, die elkaar soms ook nauwelijks of niet kennen, kunnen hierbij betrokken zijn. Daarnaast zien we steeds verdergaande digitalisering van het dataverkeer dat verbonden is aan het vervoer van goederen met als voornaamste doel de logistiek efficiënter en transparanter te maken. Aan het einde van de keten zit tevens een klant die steeds hogere eisen stelt aan de traceerbaarheid van de goederen die geleverd worden.

De digitalisering (bv. digitale platformen met nieuwe business modellen) en complexiteit (met vele tussenstappen en verschillende spelers) van de supply chain maken deze ook kwetsbaar. De noodzaak dringt zich op om op een veilige manier transacties te kunnen uitvoeren zodat het vertrouwen gegarandeerd kan worden tussen de verschillende actoren in de supply chain.
In verschillende sectoren zijn er inspanningen geleverd om track en trace systemen op te zetten tussen bedrijven en ook de consument om transparante informatie over het product te garanderen. Vandaag wordt blockchain naar voor geschoven als de voorkeurstechnologie voor beveiligd dataverkeer in de supply chain.

Opportuniteiten

Dit project moet een basis geven voor enerzijds een verhoging van de veiligheid en betrouwbaarheid van het dataverkeer in de supply chain en anderzijds op hetzelfde moment de mogelijkheid geven om kostenbesparend te werken (door het wegnemen of optimaliseren van de actuele processen op vlak van veiligheid en problemen te voorkomen). Hierdoor moet ook het vertrouwen bij de industrie maar ook eindgebruiker groeien om dergelijke gemeenschappelijk collaboratieve platformen te gebruiken.

 

Resultaten

 • Blockchaintechnologie zal bijdragen tot transparantere en verder geoptimaliseerde supply chains
 • Gedeelde, onveranderlijke datablokken bieden opportuniteiten op vlak van
  • beveiliging
  • kostenbesparing
  • automatisatie
 • Principe van “garbage in, garbage out” blijft echter wel van kracht
  • Transparantie en kwaliteitscontrole bij alle stakeholders zijn noodzakelijk
 • IoT-sensoren kunnen de link helpen leggen met fysieke goederen en transportmiddelen
 • Rond blockchain heerst nog veel juridische onduidelijkheid. Concrete wetgeving ontbreekt voorlopig.
 • VIL ontwikkelde een blockchain applicatie voor
  • track-&-trace
  • e-documenten

 

 

VIL leden kunnen het rapport downloaden via de Kennisbibliotheek, niet-leden kunnen het aankopen via de VIL webshop.

Praktisch

Geplande opstart: december 2017
Doorlooptijd: 24 maanden

Deelnemende bedrijven

Dertien bedrijven: Aertssen Group, Atlas Copco Airpower, BCTN Meerhout, bpost, Colruyt Group, DP World Antwerp Holding, H.Essers Systems Company, Gosselin Forwarding Services, Lineas, Molenbergnatie, Oracle, Randstad Group Belgium en Vinçotte.

            

Pers

13/11/2019 – VIL persbericht – VIL lanceert blockchainapplicatie voor track-&-trace en e-documenten

11/12/2018 – VIL persbericht – VIL ontwikkelt blockchain software pakketten voor logistieke bedrijven

16/02/2018 – VIL persbericht – Blockchain in supply chains: trend of hype?

Nieuws

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL