Algemene Vergadering 2022

Op woensdag 18 mei nodigt VIL al zijn effectieve leden uit voor de Algemene Vergadering. 

 

 

DE AGENDA LUIDT:

I. Goedkeuring van de jaarrekening 2021
II. Goedkeuring van de begroting 2022
III. Kwijting aan de bestuurders en commissaris
IV. Indexering zitpenningen Raad van Bestuur
V. Overzicht activiteiten 2021

WAAR EN WANNEER

Woensdag 18 mei
18u00 tot 18u30
Log!ville, Wetenschapspark, Galileilaan 3, 2845 Niel

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor dit event is niet meer mogelijk. 

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL