‘Grenzeloze Logistiek’ Antwerpen

Een namiddag in het kader van slim transport, zuinig & kwalitatief ruimtegebruik en innovatieve luchtschepen.

header

 

 

 

Op 24 maart 2014 organiseert de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen een evenement in congrescentrum Lamot te Mechelen waarop het haar activiteiten ter ondersteuning van de logistieke sector graag aan u voorstelt. Inschrijven kan gratis via dit inschrijvingsformulier.

Bent u binnen uw bedrijf betrokken bij logistieke activiteiten? Wordt u als ontwikkelaar of studiebureau geconfronteerd met de uitdaging bedrijfsinfrastructuur aan te leggen die op duurzame wijze ruimte biedt aan transport en logistiek? Bent u als beleidsmaker of beleidsmedewerker betrokken bij economie of ruimtelijke ordening? Bent als ondernemer betrokken bij logistieke innovatie? Dan is dit evenement beslist iets voor u.

Programma

13h00 Onthaal en registratie
14h00 Welkomstwoord
Ludwig Caluwé, gedeputeerde provincie Antwerpen & voorzitter POM   Antwerpen
14h10 Projectduiding
Luc Broos, algemeen directeur POM Antwerpen
14h30 Infosessies:
• Hoe slim omgaan met logistiek op bedrijventerreinen – Voorstelling   Ideeënboek
In dit inspirerende ideeënboek tonen de auteurs van plannings- tot   realisatiefase hoe concrete knelpunten inzake mobiliteit, ruimtelijke   kwaliteit, ruimtegebruik, milieu en organisatie vermeden of verholpen kunnen   worden.
• Bundelen Goederenstromen – Opportuniteiten toegelicht a.d.h.v. pilot   cases
Aan de hand van 2 cases worden de opportuniteiten toegelicht die bundelen met   zich mee brengt voor zowel de verlader, de logistieke dienstverlener als de   klant.
15h45 Infosessies:
• Instrumentarium efficiënt Ruimtegebruik – Showcase Slimme Logistiek
Tijdens deze workshop wordt een instrumentarium voorgesteld dat toelaat te   becijferen welke ruimte bedrijven besparen wanneer zij gericht infrastructuur   en diensten delen in een Shared Service Center.
• Hybride Luchtschepen – transportsysteem voor de toekomst?
In opdracht van POM Antwerpen werd de technische, juridische en economische   haalbaarheid van het luchtschip als nieuwe transportmodus in kaart gebracht,   specifiek met het oog op projectcargo en goederentransport.
17h00 Slotwoorden
17h15 Netwerkreceptie

Praktisch

Meer informatie vindt u op www.pomantwerpen.be/logistiek.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL