en
        |  en

22ste Maritiem Symposium Gent: Verander of verdwijn: havens en scheepvaart in een disruptieve omgeving

Het 22e Maritiem Symposium vindt plaats op woensdag 23 mei 2018 te Gent en focust op de veranderingen die op havens en scheepvaart af komen, zowel op ecologisch, technologisch, economisch en logistiek vlak. VIL Manager Projecten en Valorisatie a.i. Steve Sel geeft een uiteenzetting over het VIL-project Flanders Recycling Hub: kansen struikelblokken voor de maritieme import van reststromen.

Meer informatie over het programma vindt u hier.

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!