en
        |  en

Agenda: Waar is het VIL aanwezig

Infosessie Milieu-actualiteit

Op 11 juni is Steve Sel, VIL Manager Projecten en Valorisatie als spreker aanwezig op de infosessie ‘Milieu-actualiteit’ georganiseerd door Fevia Vlaanderen.

Transport Logistic – München

Op donderdag 6 juni 2019 zal VIL projectleider Gunther Storme als spreker aanwezig zijn op de beurs Transport Logistic in München.

Logistieke Hotspots & Warehousing

Op 9 mei 2019 vindt het event ‘Logistieke Hotspots & Warehousing’ plaats in Laakdal. Dit event voor vastgoed- en logistieke directeuren en managers geeft een actueel overzicht van de marktontwikkelingen op het gebied van bedrijventerreinen, de logistieke sector en industrieel vastgoed. Kris Neyens, VIL manager Internationalisering, zal de slotpresentatie geven over de positie van België in de Europese markt.

Geneesmiddelendistributie in zorginstellingen

VIL projectleider Ludo Sys is op 9 mei 2019 spreker tijdens een namiddagsessie georganiseerd door Hospital Logistics. Het thema van deze sessie is geneesmiddelendistributie in zorginstellingen. Ludo Sys zal er een uiteenzetting geven over de VIL pilot bij AZ Delta rond decentrale geneesmiddelendistributie in de ziekenhuisapotheek.

Ontbijtsessie Logistiek & Warehousing (Generix Group)

VIL manager Transitie Domeinen, Eric Verlinden, is op 24 april 2019 spreker tijdens een ontbijtsessie van Generix Group. Het thema van deze sessie is Logistiek & Warehousing.
Eric Verlinden zal tijdens deze sessie een uiteenzetting geven over de VIL Trendradar.

VLAIO netwerk stelt zich voor

Op 14 maart 2019 stellen de clusters van het VLAIO Netwerk zich voor tijdens een event in Gent. Tijdens deze VLAIO Netwerk-sessie stellen de clusterorganisaties zich voor, vertellen zij welke diensten ze aanbieden aan bedrijven en hoe hun werking in elkaar zit. Ze vertellen ook hoe hun werking nog versterkt kan worden door samenwerking met andere partners in het VLAIO Netwerk.
VIL Manager Projecten & Valorisatie, Steve Sel, stelt tijdens dit event VIL als speerpuntcluster voor de logistiek voor.

Last Mile in de Supply Chain

Op maandag 17 december organiseert Zetes een exclusief event voor een selecte groep Senior Supply Chain, Retail en Logistieke Verantwoordelijken: Last Mile in Supply Chain.
VIL manager Internationalisering, Kris Neyens, zal er een presentatie geven rond ‘De rol van autonome voertuigen in stadslogistiek’.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!