Agenda: VIL Events

Slotevent GPRS-monitoring van luchtvracht

Op 25 juni organiseert het VIL, met de steun van Brussels Airport, het slotevent van het project ‘GPRS-monitoring van luchtvracht’ bij Belgocontrol, Steenokkerzeel.
Voor tijd- en temperatuurkritische zendingen, zoals farmaceutische producten, organen of reserveonderdelen, is het noodzakelijk dat de opslagconditie en locatie strikt wordt opgevolgd. Het VIL testte in 2011 al samen met 7 bedrijven de technische haalbaarheid van verschillende innovatieve, draadloze technologieën voor realtime opvolging van goederen. Op vraag van de sector startte het VIL in 2012 met 11 bedrijven een vervolgproject op, specifiek toegespitst op de monitoring van luchtvracht. Op dit event worden de resultaten van dit project voorgesteld, aangevuld met praktijkgetuigenissen.

Slotevent E-warehouse

Op 20 juni organiseert het VIL in The Crescent in Anderlecht het slotevent van het project ‘E-warehouse’.
De inrichting van een magazijn voor “traditionele” logistiek is doorgaans opgezet in functie van grote zending hoeveelheden, vroege cut-offs en stabiele volumes. In een magazijn voor e-commerce heeft men te maken met kleine pickhoeveelheden, steeds later opschuivende cut-off tijdstippen en sterk fluctuerende volumes waarop onmiddellijk moet ingespeeld kunnen worden. Moet een magazijn hieraan worden aangepast? En waar moet men mee rekening houden? Om dit na te gaan startte het VIL samen met 15 bedrijven het onderzoeksproject “E-warehouse” op. De resultaten van dit project worden voorgesteld op het slotevent, aangevuld met bijdragen van enkele interessante gastsprekers.

Algemene Vergadering

Woensdag 29 mei 2013 worden de leden van het VIL uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering van het Vlaams Instituut voor de Logistiek, naar traditie in De Ark (Siberiastraat z/n, 2030 Antwerpen).

Debatavond ‘Afvallogistiek – Knelpunten en opportuniteiten’ (VOLZET)

Het “cradle-to-cradle” denken plaatst afvallogistiek binnen de totale logistieke keten meer op de voorgrond. Binnen afvallogistiek zijn er nog verschillende knelpunten te onderkennen, die gerelateerd zijn aan wetgeving, operationele zaken, financiële beperkingen, enzovoort. Dit houdt ook in dat er nog verschillende opportuniteiten zijn binnen de markt van de afvallogistiek. Om dieper in te gaan op deze knelpunten en opportuniteiten organiseert het Steunpunt MOBILO (voorheen Steunpunt Goederenstromen) van de Universiteit Antwerpen in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Logistiek een debatavond over afvallogistiek. Zowel de academische wereld, het bedrijfsleven als de publieke sector zullen vertegenwoordigd zijn.

Themacafé ‘De logistieke uitdagingen van 3D printing’

Het eerste themacafé van dit jaar gaat over het hot topic 3D printing en meer bepaald over de logistieke uitdagingen die 3D printen met zich meebrengt.
Wat houdt 3D printen precies in en hoe zal dit zich naar de toekomst verder ontwikkelen? Welke logistieke implicaties en uitdagingen zal dit meebrengen en betekent dit echt een te verwachten logistieke revolutie?

VIL Event ‘Logistieke Innovatieparels’

Dit event maakt deel uit van het Vlaams-Nederlandse project “Grenzeloze Logistiek” dat als doel heeft de logistieke sector in de grensregio Vlaanderen – Nederland op duurzame wijze te verstevigen. Het VIL bracht als projectpartner aan de hand van een uitgebreide bevraging het innovatiepotentieel van de Vlaamse logistieke sector in beeld.

VIL Themacafé ‘Logistics-driven supply chain’

Op donderdag 29 november 2012 van 18u00 tot 21u00 organiseert het VIL het vijfde en laatste themacafé voor 2012.
Voor de eerste maal wagen wij ons aan de interne logistiek met het thema “Logistics-driven supply chain”.

VIL Themacafé ‘Waste management’

Op donderdag 18 oktober 2012 van 18u00 tot 21u00 organiseert het VIL een nieuw themacafé voor de leden, ditmaal rond het thema “waste management en de circulaire economie”.
Afvalbeheer, cradle to cradle, recyclage en ecologie in het algemeen zijn thema’s die sinds kort voor vele bedrijven een echte uitdaging vormen. Hoe dienen we hiermee om te gaan vanuit logistiek oogpunt?
Welke inspanningen kunnen bedrijven leveren en bovendien ook nog besparingen realiseren?

Ontbijtworkshop Logistieke Clusters

Het VIL neemt samen met zijn Nederlandse zusterorganisatie Dinalog deel aan het Europese project SoCool@EU. De voorbije maanden voerden beide organisaties een uitgebreide studie en bevraging bij hun leden uit om de noden en behoeften van de logistieke sector in kaart te brengen. Bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen!
Tijdens deze ontbijtsessie stellen wij u in primeur de resultaten voor. Wilt u mee nadenken over hoe we groei van de logistieke sector kunnen stimuleren of over de onderwerpen die aan bod moeten komen in toekomstige Europese projecten? Kom dan zeker naar deze interactieve ontbijtworkshop.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL