en
        |  en

Agenda: VIL Events

Ontbijtworkshop Logistieke Clusters

Het VIL neemt samen met zijn Nederlandse zusterorganisatie Dinalog deel aan het Europese project SoCool@EU. De voorbije maanden voerden beide organisaties een uitgebreide studie en bevraging bij hun leden uit om de noden en behoeften van de logistieke sector in kaart te brengen. Bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen!
Tijdens deze ontbijtsessie stellen wij u in primeur de resultaten voor. Wilt u mee nadenken over hoe we groei van de logistieke sector kunnen stimuleren of over de onderwerpen die aan bod moeten komen in toekomstige Europese projecten? Kom dan zeker naar deze interactieve ontbijtworkshop.

VIL Themacafé ‘Demand Tracking’

Op donderdag 5 juli 2012 van 18u00 tot 21u00 organiseert het VIL een nieuw themacafé, ditmaal rond het thema “demand tracking” of “forecast tracking” .
Het voorspellen van de vraag van de consument is een cruciaal gegeven voor bedrijven die seizoensgebonden producten verdelen. Wanneer zal de eindgebruiker in een bepaalde regio het product aankopen en dient bijgevolg dit product in de rekken te liggen? Wat zijn de gevolgen voor het distributiepatroon van de producent? Waarheen zal dit in de toekomst evolueren en met welke gevolgen voor de logistiek en de distributie?

Algemene Vergadering 2012

De jaarlijkse Algemene Vergadering van VIL vindt plaats op dinsdag, 5 juni 2012 – De Ark, Siberiastraat z/n, 2030 Antwerpen.

Slotevent Hospitaallogistiek

Op 22 maart 2012 organiseert het VIL het slotevent van het project ‘Hospitaallogistiek’. Naar een gezonde logistiek in de zorgsector.
Efficiëntie in de bevoorradingsketen is bij ziekenhuizen een hot topic. In tijden van dalende budgetten is de zorgsector genoodzaakt om efficiënter te gaan werken en zo kostenbesparingen te realiseren. Daarvoor wordt steeds meer naar de logistieke processen gekeken, waar nog veel verbeterpotentieel aanwezig is. Vanuit deze achtergrond bracht het VIL bij vier ziekenhuizen, die samen negen campussen vertegenwoordigen, de logistieke processen in kaart. Vanuit de specifieke problematiek werden verbetervoorstellen geformuleerd en praktijkcases uitgewerkt. Ook het actuele thema ‘centralisatie van magazijnactiviteiten’ werd inzichtelijk gemaakt. Op het slotevent worden de resultaten van dit project voorgesteld, aangevuld met bijdragen van gastsprekers rond thema’s waar de sector wakker van ligt.

Slotevent: Meten van resilience: veerkracht in de supply chain

Voorkom dat verstoringen in de keten uw organisatie ontwrichten.
Rampen zoals de uitbarsting van de Eyjafjallajökull hebben pijnlijk duidelijk gemaakt dat ze de supply chain ernstig kunnen verstoren en zware schade kunnen toebrengen aan bedrijven. Daarnaast maken outsourcing van productie naar lageloonlanden, just-in-time-productie enz. supply chain netwerken steeds complexer … en ook kwetsbaarder. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun supply chain ‘resilient’ is, zodat de impact van allerhande verstoringen tot een minimum wordt beperkt. Hoe pak je dit aan? Op basis van een beproefde methodologie van de Ohio State University bracht het VIL bij acht bedrijven de bestaande onzekerheden in kaart en werden aanbevelingen geformuleerd om de logistieke keten veerkrachtiger te maken. Op het slotevent worden de resultaten van dit project voorgesteld, aangevuld met bijdragen van gastsprekers.

VIL Nieuwjaarsreceptie

Maandagavond 23 januari 2012 in Grand Café Horta te Antwerpen. 18u30 – verwelkoming. 19u30 – nieuwjaarsboodschap door Danny Van Himste, voorzitter van de Raad van Bestuur. Enkel op uitnodiging.

Kennismakingssessie Lean & Green

Duurzame Logistiek is een programma van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het programma is ondergebracht bij Connekt in Delft, een onafhankelijk netwerk van overheden en bedrijven.
Het programma Duurzame Logistiek ondersteunt 250 koplopende bedrijven op het gebied van duurzame goederenlogistiek om tegen 2012 de winstgevendheid van bedrijven te verhogen en gelijktijdig de CO2 uitstoot met minstens 20 % te verlagen. “Be lean, be green” is het motto en reeds 180 Nederlandse bedrijven ontvingen de lean and green award. Het VIL organiseert samen met Connekt een kennismakingssessie om te vernemen hoe Vlaamse verladers en logistieke dienstverleners tegenover dit project staan en of het VIL hierin een rol moet/kan vervullen.

Slotevent project e-Commerce/e-Fulfillment

Op 15 december 2011 organiseert het VIL het slotevent van het project E-Commerce/E-fulfillment.

Hoe met logistiek de online rat race winnen?

Het VIL startte in 2011 een praktisch onderzoeksproject rond e-fulfillment waaraan in totaal negen bedrijven deelnemen. Centraal in het onderzoek staat een uitgebreide consumentenbevraging om inzicht te krijgen in de afleverwensen van de klant. Aan de hand van een aantal pilootprojecten wordt de theorie aan de praktijk getest. De juiste keuze van de logistieke afhandeling bepaalt immers in grote mate het succes van online winkelen en heeft rechtstreeks invloed op retentie van online klanten.

VIL Themacafé Lean Logistics

Op donderdag 25 november 2010 organiseerde het VIL een nieuw VIL-Themacafé. Het themacafé sloot aan bij het VIL-rapport rond ‘Lean Logistics’ dat in primeur overhandigd werd aan de deelnemers van het themacafé.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!