Persbericht

Sierteeltsector kan jaarlijks 3,2 miljoen euro besparen dankzij de logistiek

In samenwerking met het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) berekende VIL dat een samenwerking op logistiek vlak de sierteeltsector jaarlijks 3,2 miljoen euro besparingen kan opleveren. Met het Florlog-project, dat op 18 oktober 2022 van start gaat, zal VIL een innovatief, gedigitaliseerd logistiek samenwerkingsmodel ontwikkelen dat de Vlaamse sierteeltsector wendbaar maakt voor de toekomst.

VIL persbericht: VIL bewijst winstgevendheid automatische kiosken voor bedrijven met logistieke operaties

Bij veel bedrijven is het ontvangen van externen een manueel en tijdsintensief proces. Vrachtwagenchauffeurs, pakjesbezorgers en bezoekers worden persoonlijk ontvangen en/of doorverwezen. De hiermee gepaard gaande fouten en vertragingen leiden tot een overbodige kostenstijging. In het project ‘Selfservice in Logistics’ testte VIL de automatisering van het receptieproces en ontwikkelde een gedetailleerde ROI-tool die aantoont dat automatisering van deze verouderde processen wel degelijk financieel aantrekkelijk is.

VIL Persbericht – Slimme robots zorgen voor aanlevering vanuit magazijn naar productie

Met het project FlexIn²Log wil VIL de Vlaamse maakindustrie praktische ervaring laten opdoen voor een flexibele en efficiënte doorstroom van goederen tussen magazijn en productie. Hoe kunnen digitale technologieën/platformen en digitaal aangestuurde autonome mobiele robots sneller geïmplementeerd worden, ook bij kmo-bedrijven, om deze flexibiliteit en efficiëntieverbetering te bereiken? Samen met 33 ondernemingen – maakbedrijven uit diverse sectoren en hun logistieke en ICT-partners – geven VIL en Sirris vandaag, 22 september 2022, hiervoor de aftrap.

VIL Persbericht – Meer en blijvende chauffeurs door uitgekiend hr-beleid

Vandaag sloot VIL het project Chauffeur 4.0 af, een project waarmee de transportsector op een structurele manier het nijpend tekort aan vrachtwagenchauffeurs kan oplossen.
Samen met 13 bedrijven onderzochten VIL en UHasselt op welke manier de instroom kan verhogen en vooral: hoe transportbedrijven het personeelsverloop kunnen terugdringen.
In bijgevoegd persbericht leest u bovendien hoe er samen met de deelnemende bedrijven een unieke innovatieve app werd ontwikkeld, die vrachtwagenchauffeurs kunnen downloaden op hun smartphone.

VIL PERSBERICHT: Slimme gebruiksvriendelijke camerasystemen veroveren de logistiek

In het project ‘Smart Vision’ wil VIL Vlaamse bedrijven met logistieke operaties praktische ervaring laten opdoen met de nieuwste generatie vision technologie en bijhorende toepassingssoftware. Welke nieuwe innovaties en toepassingen bestaan er vandaag? Hoe kunnen ze de productiviteit en efficiëntie verhogen van de logistieke operaties? Hoe kunnen ze in de praktijk een meerwaarde creëren, ook bij KMO bedrijven? Samen met 14 bedrijven uit diverse sectoren werd vandaag, 1 september 2022 de aftrap gegeven.

Groot potentieel voor duurzame en goedkopere stroom bij logistieke bedrijven

In het project ‘Logigrid’, dat vandaag wordt voorgesteld in Lamot Mechelen, lichten VIL en Flux50 samen toe hoe bedrijven in de logistieke sector zich niet alleen kunnen voorbereiden op de energietransitie, maar er ook winst uit halen.  De inzetbaarheid van marktklare technologieën op zes verschillende bedrijventerreinen werd in kaart gebracht. Daarnaast werd de mogelijkheid tot energiesamenwerkingen met buurtbedrijven nagegaan. Het einddoel is het energieverbruik van de bedrijven te rationaliseren en hun energiefactuur te verlagen.

Hyperloop pioniers kijken naar Vlaanderen voor realisatie van een matuur Hyperloop ecosysteem

Vlaanderen kan een strategische partner zijn in de uitrol van het Hyperloop netwerk. Dit zijn de conclusies van VIL, aangesteld als Hyperloop manager door de Vlaamse regering.
De interesse vanuit de leidende Hyperloop pioniers naar de belangrijke technologische troeven hiervoor in Vlaanderen is groot en vertaalt zich in meer dan dertig concrete ontmoetingen met het oog op samenwerking.

Dit internationaal event toont aan dat er interesse is van het buitenland voor deze Vlaamse technologie, wat we dus alleen maar kunnen toejuichen”, aldus minister van Innovatie Jo Brouns.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL