Persbericht

PERSBERICHT – Hoge verwachtingen impact smart glasses in magazijnoperaties

Zestien bedrijven starten vandaag met het VIL met het project ‘Vision in Logistics’. Met dit project wil het VIL voor de Vlaamse logistieke sector de mogelijkheden van innovatieve smart glasses in magazijnen in kaart brengen en ook uittesten. De verwachtingen van de nieuwe technologische ontwikkeling zijn hoog. Maar wat zijn de beste systemen? En hoe kunnen ze de productiviteit en betrouwbaarheid van logistieke operaties verhogen?

PERSBERICHT – E-commerce kan slimmer en groener

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw geeft vandaag de kick-off van het project ‘E-green’. Samen met dertien bedrijven gaat het VIL op zoek naar manieren om de Vlaamse e-commerce op een duurzame manier te optimaliseren. Een efficiëntere e-logistiek is niet alleen een bedrijfseconomische maar ook een maatschappelijke noodzaak.

PERSBERICHT – Sterke vernieuwde bestuursraad voor VIL

De leden van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw hebben tijdens de Algemene Vergadering op 19 juni een nieuwe raad van bestuur gekozen. De nieuwe raad, met vier nieuwkomers op negen vacante mandaten, bestaat uit een sterke delegatie van grote en kleine bedrijven uit verschillende sectoren en provincies.

PERSBERICHT – Spoor volwaardig alternatief naar verre oosten

Spoorvervoer van gevoelige goederen over lange afstand is een volwaardig alternatief voor lucht en maritiem transport. Dat is de conclusie van het ambitieuze project Transpharma Express. Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) stelt vandaag de resultaten van het twee jaar lopende onderzoek voor.

PERSBERICHT – Acht nieuwe Lean and Green award winnaars

Vandaag ontvangen acht nieuwe bedrijven de Lean and Green award uit handen van Europees parlementslid Philippe De Backer. Deze bedrijven startten in oktober vorig jaar – begeleid door het VIL – met het opstellen van een plan van aanpak om de CO2-uitstoot in hun transport- en logistieke activiteiten met minstens 20% te reduceren binnen een periode van vijf jaar.

PERSBERICHT- Eerste proef met geconditioneerde goederen per spoor naar Kazachstan

ANTWERPEN – Vandaag vertrekt voor het eerst een proefrit per spoor van Antwerpen naar Kazachstan, waarbij temperatuur gecontroleerde goederen in een revolutionair containertype onder permanente real-time monitoring, zonder bijtanken en met drie keer minder CO2-uitstoot worden vervoerd. De proef kadert binnen het project Transpharma Express van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw, in samenwerking met Pfizer.

PERSBERICHT – Logistieke sector bereidt zich voor op boom 3D printing

BERCHEM – Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw gaat samen met een groep van elf bedrijven op zoek naar de opportuniteiten van 3D printing voor de logistiek van wisselstukken. Op het moment dat de 3D printer als productietechniek een succes blijkt, wordt het essentieel om de impact van de 3D printer op de logistiek in te schatten en proactief hierop in te spelen.

PERSBERICHT – Nieuw VIL project tilt apotheeklogistiek ziekenhuizen naar hoger niveau

BERCHEM – Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw is gestart met het project “APOLO”: APOtheekLOgistiek bij ziekenhuizen. Met dit project zoekt het VIL samen met 16 ziekenhuizen en logistieke dienstverleners naar praktische, innovatieve logistieke concepten als antwoord op de actuele uitdagingen waarmee ziekenhuisapotheken geconfronteerd worden. Een performante apotheeklogistiek kan zorgen voor belangrijke besparingen en draagt bij aan excellente zorgverlening.

PERSBERICHT – VIL zoekt brandstof van de toekomst

BERCHEM – Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw is gestart met een nieuw project, ‘Powering Logistics 2020’. Samen met VITO en een consortium van 13 bedrijven onderzoekt het VIL welke alternatieve brandstoffen inzetbaar zijn voor welk type transport en vrachtwagen en brengt het de randvoorwaarden in kaart die nodig zijn om bedrijfseconomisch verantwoorde keuzes te maken.

PERSBERICHT – Nieuw VIL project pakt problematiek ladingzekering aan

BERCHEM – Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw geeft vandaag de kick-off van het project ‘Ladingzekering bij multi-stops’. Binnen dit project ontwikkelen het VIL en KU Leuven, samen met twaalf bedrijven, een oplossing om het ideale laadpatroon te bepalen voor het distributievervoer van gemengde ladingen.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL