Nieuws

België stijgt op de logistieke wereldranglijst

België stijgt op de logistieke wereldranglijst

België is twee plaatsen gestegen op de Logistics Performance Index (LPI) 2012 en staat nu op de zevende plek. Zo komt één van de doelstellingen van het VIL (Vlaanderen in de top 5 van de LPI tegen 2020) weer een stap dichterbij.
De Logistics Performance Index is een wereldwijde logistieke benchmark die wordt uitgevoerd door de Wereldbank. Na 2007 en 2010 publiceert de Wereldbank voor de derde keer dit onderzoek.

Het VIL is verhuisd

Het VIL is verhuisd

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek is verhuisd van het Natiënhuis in Antwerpen naar een herenhuis in Berchem. Nieuw adres: Koninklijkelaan 76 – 2600 Berchem (Antwerpen) Grotere kaart weergeven

Kick-off project ‘GPRS-monitoring van luchtvracht’

Het VIL heeft de kick-off gegeven van een nieuw project: GPRS-monitoring van luchtvracht.

Voor hoogwaardige of conditiegevoelige goederen (bv. farmatceutische of hoogwaardige elektronicaproducten) is het noodzakelijk dat de opslagcondities en locatie strikt worden opgevolgd. Het VIL testte in 2011 al samen met zeven bedrijven de technische haalbaarheid van verschillende innovatieve, draadloze technologieën voor realtime opvolging van deze goederen. Op vraag van de farmasector start het VIL nu een vervolgproject op, specifiek toegespitst op luchtvracht. De temperatuurloggers die vandaag worden gebruikt geven pas informatie na de feiten waardoor men niet kan ingrijpen of bijsturen indien bijvoorbeeld goederen te lang in de koude of warmte op de tarmac blijven staan. Het VIL wil samen met de deelnemende bedrijven uittesten of het mogelijk is om realtime de verschillende luchtvrachtprocessen op te volgen met infrastructuuronafhankelijke GPRS-technologie.

Nieuwe rapporten op de ledenportal

Leden van het VIL kunnen gratis vier nieuwe rapporten over zeer diverse, actuele logistieke thema’s downloaden uit de bibliotheek van de VIL ledenportal. Het zijn meer bepaald de eindrapporten van de volgende collectieve onderzoeksprojecten: Realtime monitoring van geconditioneerde goederen / Meten van resilience – veerkracht in de supply chain / Hospitaallogistiek / Beheer van logistieke dragers – proof of concept.

VIL Nieuwsbrief maart/april 2012

De nieuwe VIL Mail is uit! Lees alles over de vier nieuwe projecten die het VIL gaat opstarten, de verslagen van de slotevents van de voorbije twee maanden (met foto’s!), de nieuwe samenwerkingen die het VIL afsloot en bekijk de lijst en voorstelling van de 18 nieuwste VIL leden.

PERSBERICHT – Realtime opvolging van herbruikbare verpakkingen levert bedrijven competitief voordeel

PERSBERICHT – Realtime opvolging van herbruikbare verpakkingen levert bedrijven competitief voordeel

Atlas Copco, bpost en Veiling Haspengouw hebben samen met het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw innovatieve RFID-technologieën om logistieke dragers op te volgen getest in concrete bedrijfsstromen. Donderdag 29 maart 2012 stelde het VIL de resultaten van de praktijktesten voor aan het publiek.

In 2010 heeft het VIL samen met twaalf bedrijven aangetoond dat RFID- en RTLS-technologie matuur genoeg is om logistieke dragers (zoals palletten en rolcontainers) correct en automatisch te kunnen opvolgen. VIL wenste de proef op de som te nemen en vond Atlas Copco, bpost en Veiling Haspengouw bereid om dit concreet in de praktijk te testen. Het vervolgproject bestond uit twee delen: praktische proofs of concept en gedetailleerde kosten-batenanalyses voor de deelnemende bedrijven.

Grote opkomst voor slotevent Hospitaallogistiek

Donderdag 22 maart 2012 stelde het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw onder grote belangstelling de resultaten voor van het collectief onderzoeksproject ‘Hospitaallogistiek’. Samen met vier ziekenhuizen onderzocht het VIL hoe de efficiëntie in de bevoorradingsketen kan geoptimaliseerd worden. Het tijdperk waarin logistiek in de zorg als bijkomstig werd beschouwd, is voorbij.

Project bouwlogistiek succesvol afgerond

Woensdag 7 maart stelde het VIL de resultaten voor van het collectief onderzoeksproject ‘Bouwlogistiek’ voor aan de 28 deelnemende bedrijven.
Met dit collectief onderzoeksproject ging het VIL na hoe duurzame logistieke verbeteringen in de bouwsector kunnen gerealiseerd worden.

PERSBERICHT – VIL bouwt aan resilient supply chain

Dinsdag 28 februari 2012 stelde het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw de resultaten voor van het collectief onderzoeksproject ‘Meten van Resilience – veerkracht in de supply chain’. Samen met acht bedrijven uit zeer diverse sectoren onderzocht het VIL hoe een onderneming zich kan wapenen tegen verstoringen in de logistieke keten.

PERSBERICHT – Big Brother waakt over de supply chain van geconditioneerde goederen

14 februari 2012 stelde het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw de resultaten voor van het project ‘Realtime monitoring van geconditioneerde goederen’. De steeds stringentere regelgeving maakt het meer dan ooit noodzakelijk te kunnen garanderen dat doorheen de hele toeleveringsketen de omgevingscondities van kritische goederen minutieus opgevolgd worden. Het VIL reikt diverse technologische mogelijkheden aan.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL