en
        |  en

Nieuws

Nieuwe rapporten op de ledenportal

Leden van het VIL kunnen gratis vier nieuwe rapporten over zeer diverse, actuele logistieke thema’s downloaden uit de bibliotheek van de VIL ledenportal. Het zijn meer bepaald de eindrapporten van de volgende collectieve onderzoeksprojecten: Realtime monitoring van geconditioneerde goederen / Meten van resilience – veerkracht in de supply chain / Hospitaallogistiek / Beheer van logistieke dragers – proof of concept.

VIL Nieuwsbrief maart/april 2012

De nieuwe VIL Mail is uit! Lees alles over de vier nieuwe projecten die het VIL gaat opstarten, de verslagen van de slotevents van de voorbije twee maanden (met foto’s!), de nieuwe samenwerkingen die het VIL afsloot en bekijk de lijst en voorstelling van de 18 nieuwste VIL leden.

PERSBERICHT – Realtime opvolging van herbruikbare verpakkingen levert bedrijven competitief voordeel

PERSBERICHT – Realtime opvolging van herbruikbare verpakkingen levert bedrijven competitief voordeel

Atlas Copco, bpost en Veiling Haspengouw hebben samen met het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw innovatieve RFID-technologieën om logistieke dragers op te volgen getest in concrete bedrijfsstromen. Donderdag 29 maart 2012 stelde het VIL de resultaten van de praktijktesten voor aan het publiek.

In 2010 heeft het VIL samen met twaalf bedrijven aangetoond dat RFID- en RTLS-technologie matuur genoeg is om logistieke dragers (zoals palletten en rolcontainers) correct en automatisch te kunnen opvolgen. VIL wenste de proef op de som te nemen en vond Atlas Copco, bpost en Veiling Haspengouw bereid om dit concreet in de praktijk te testen. Het vervolgproject bestond uit twee delen: praktische proofs of concept en gedetailleerde kosten-batenanalyses voor de deelnemende bedrijven.

Grote opkomst voor slotevent Hospitaallogistiek

Donderdag 22 maart 2012 stelde het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw onder grote belangstelling de resultaten voor van het collectief onderzoeksproject ‘Hospitaallogistiek’. Samen met vier ziekenhuizen onderzocht het VIL hoe de efficiëntie in de bevoorradingsketen kan geoptimaliseerd worden. Het tijdperk waarin logistiek in de zorg als bijkomstig werd beschouwd, is voorbij.

Project bouwlogistiek succesvol afgerond

Woensdag 7 maart stelde het VIL de resultaten voor van het collectief onderzoeksproject ‘Bouwlogistiek’ voor aan de 28 deelnemende bedrijven.
Met dit collectief onderzoeksproject ging het VIL na hoe duurzame logistieke verbeteringen in de bouwsector kunnen gerealiseerd worden.

PERSBERICHT – VIL bouwt aan resilient supply chain

Dinsdag 28 februari 2012 stelde het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw de resultaten voor van het collectief onderzoeksproject ‘Meten van Resilience – veerkracht in de supply chain’. Samen met acht bedrijven uit zeer diverse sectoren onderzocht het VIL hoe een onderneming zich kan wapenen tegen verstoringen in de logistieke keten.

PERSBERICHT – Big Brother waakt over de supply chain van geconditioneerde goederen

14 februari 2012 stelde het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw de resultaten voor van het project ‘Realtime monitoring van geconditioneerde goederen’. De steeds stringentere regelgeving maakt het meer dan ooit noodzakelijk te kunnen garanderen dat doorheen de hele toeleveringsketen de omgevingscondities van kritische goederen minutieus opgevolgd worden. Het VIL reikt diverse technologische mogelijkheden aan.

VIL Nieuwsbrief januari/februari 2012

De eerste nieuwsbrief van 2012 is uit. Lees alles over de nieuwe koers die het VIL wil uitvaren, de eerste nieuwe projecten die in de startblokken staan, verslagen met foto’s van de gepasseerde events maar ook aankondigingen van de zeer interessante slotevents die eraan komen en natuurlijk de lijst met voorstelling van de nieuwste VIL leden. Veel leesplezier!

Nieuwjaarsspeech – Panta Rhei

Met de nieuwjaarsreceptie achter de rug is 2011 nu echt afgesloten. Het glas werd geheven, nuttige contacten werden gelegd, vriendschappen gesmeden. Kortom een meer dan geslaagde avond voor de talrijke aanwezigen.

Kick-off EU project SoCool@EU

Op 5 januari is het EU project ‘SoCool@EU’ (Sustainable Organization between Clusters of Optimized Logistics @ Europe) gestart. Binnen dit 3 jaar durende Europees project worden in 4 clusters in verschillende landen samen een logistieke “regions of knowledge” uitgebouwd. Partijen in dit project zijn het Zaragosa Logistics Center, House of Logistics and Mobility in Frankfurt, de Lunds Universitet in Zweden, Transport Innovation Network in Kopenhagen, Danish Maritime Cluster, Mersin in Turkije en Dinalog in Nederland in samenwerking met het VIL.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!