Het pad effenen voor autonome multimodale bevoorradingsketens

 

De Europese transport- en logistieke sector (T&L) transformeert naar een nieuw tijdperk, gestimuleerd door digitalisering en technologische vooruitgang, waardoor nieuwe bedrijfsmodellen en emissievrije vrachtvervoersmogelijkheden ontstaan. De automatisering van processen en de opkomst van autonome T&L-systemen zijn kenmerkende trends die van invloed zijn op de planning en uitvoering van de logistieke processen van de toekomst. Automatisering is een belangrijke factor in de voortdurende transitie naar een ‘fysiek internet’, gericht op het hervormen van Supply Chain (SC)-processen om adequaat aan de vraag van de productie te kunnen voldoen.

Met het door Europa gefinancierde project AUTOSUP zal een solide Europees consortium het transitiepad definiëren voor het transformeren van SC-knooppunten zoals havens en intermodale hubs in naadloos werkende multimodale automatische vrachtvervoerplatforms door af te stappen van de huidige silo benadering.

Op weg naar volledig geautomatiseerde hubs

De autonome hub is de eerste stap in de wereld van ‘Physical Internet Logistics Networks’. In AUTOSUP zullen de partners concrete operationele modellen ontwikkelen voor end-to-end intermodale logistiek, waarbij de nadruk ligt op de verbinding van de havens met wegcorridors, spoor, binnenwateren en luchthavens. De twee havens Port of Antwerp-Bruges en Trëst zullen dienen als ‘Living Hubs’ (LH) waarin de operationele en kostenefficiëntie en gebruikersacceptatie van de automatiseringsoplossingen zullen worden gevalideerd in de 6 use cases die alle bestaande en ook nieuwe transportmodi overwegen.

Een gefragmenteerde aanpak overstijgen

Innovatieve digitaliserings- en automatiseringstechnologieën hebben steeds meer invloed op de operationele logistiek en bieden kansen om nieuwe zakelijke en duurzame transportmodellen te introduceren. Deze zijn cruciaal in de transitie naar het ‘fysieke internet’, waarbij volledige systeemintegratie cruciaal is. AUTOSUP zal deze transitie stimuleren door deze automatiseringsprocessen te verbeteren via een alomvattende aanpak, terwijl strategische beslissingen over toekomstige investeringen worden ondersteund.

AUTOSUP zal de automatiseringsvereisten definiëren en T&L-stakeholders voorzien van een open, kant-en-klaar data gestuurd Decision Support System (DSS), dat aanpasbare Digital Twin-modellen van autonome SC’s integreert, en dit ter ondersteuning van de haalbaarheidsanalyse en implementatie van nieuwe  operationele modellen, governancesystemen en modellen voor change management. AUTOSUP zal de twee grote transportknooppunten in staat stellen om de uitdagingen van havenautomatisering en digitalisering frontaal aan te gaan en een transitiepad te bieden naar AUTOnome Multimodale SUPply Chains, gericht op lagere investerings- en operationele kosten, veerkracht van de supply chain, kortere overslagtijden, verminderde impact op het milieu, meer geavanceerde samenwerking en interoperabiliteit.


CONSORTIUM

 


CONNECT

 

AUTOSUP project has received funding from the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101147468.
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Commission.
Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL