RFP: Self-Service in Logistics

VIL schrijft in het kader van project ‘Self-Service in Logistics’ een Request for Proposal uit.

Met het project wil VIL het hele proces van het ontvangen van mensen en goederen efficiënter laten verlopen door middel van automatisatie.

Binnen het project heeft VIL samen met Universiteit Antwerpen en AP Hogeschool Antwerpen het gehele proces van receptie d.w.z. toegangscontrole, follow-up, yard management,… bij de verschillende deelnemers in kaart gebracht en de bijhorende noden inzichtelijke gemaakt.

De belangrijkste noden of verbeterpunten die aan bod kwamen bij deze oefening zijn de volgende:
1. Manueel werk (ingaven van documenten, overtypen van gegevens, risico op fouten , …)
2. Onaangekondigde aankomsten van chauffeurs
3. Wachttijden aan het loket (door extra manueel werk dienen chauffeurs in de piekmomenten lang te wachten)

Deze verbeterpunten zijn dan ook onderdeel qua scope voor de proof of concepts (POC’s) en dienen ook in KPI’s te worden gemeten.
Aansluitend heeft Universiteit Antwerpen en AP Hogeschool Antwerpen de bestaande en state-of-the-art technologische oplossingen op het vlak van automatisering in kaart gebracht die hiervoor inzetbaar zijn. De uitkomst van deze oefening is dat we een POC wensen op te zetten met een Yard Management oplossing waarin primair de focus ligt op een selfservice kiosk en communicatie met chauffeurs en secundair uitbreidbaar is naar oplossingen voor automatische melding wanneer tarnsport klaar staat om te laden/lossen aan laad- en loskade en optioneel ook automatische toegangscontrole.

Dit RFP document beschrijft en omvat de technische en functionele vereisten voor de POC’s, opleiding van de mensen, het configureren, testen en debuggen van de software toepassingen. De kandidaat-leverancier moet een oplossing voorstellen die aan deze eisen voldoet of mag ook alternatieven voorstellen met een duidelijke toelichting. De kandidaat-leveranciers zijn volledig vrij om een andere oplossing/set-up voor te stellen binnen het domein van Self-service en YMS als dit een beter resultaat rechtvaardigt.

Praktisch

Intentieverklaring
Bedrijven die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om dit voor 21/01/2022 kenbaar te maken aan VIL ter attentie van Filip Van Hulle via e-mail filip.vanhulle@vil.be.

Indienen offerte
Een definitieve offerte moet uiterlijk voor 11/02/2022 om 12u via e-mail ingediend worden ter attentie van Filip Van Hulle (filip.vanhulle@vil.be). 

 

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL