Ecologiepremie+: nu ook elektrische vrachtwagens!

Met de ecologiepremie+ wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren en zij neemt daarbij een gedeelte van de extra investeringskosten die een dergelijke investering met zich brengt, voor haar rekening.

Limitatieve lijst met technologieën die in aanmerking komen voor subsidiëring met de ecologiepremie+:

De limitatieve technologieënlijst is een lijst met een beperkt aantal technologieën welke in aanmerking komen voor Ecologiepremie +.

Enkele voorbeelden die in aanmerking komen:

 • Voertuig lichte vracht (max 3,5 ton) met als aandrijving een brandstofcelsysteem op waterstof
 • Vrachtwagen (meer dan 3,5 ton) met als aandrijving een brandstofcelsysteem op waterstof
 • Batterij elektrische vrachtwagen (meer dan 3,5 ton) met 100% elektrische aandrijving, max 400.000 euro/vrachtwagen, max. 2 vrachtwagens per onderneming
 • Elektrisch laadstation (min 50 kW per laadpunt)
 • Ombouwset van een dieselvrachtwagen naar een vrachtwagen op waterstof met dual fuel (waterstof-diesel) verbrandingsmotor
 • Ombouw van een offroad transportmiddel naar een dual fuel (waterstof-diesel) offroad transportmiddel
 • Autonoom elektrisch koelaggregaat (bv. bestelwagens)
 • Ombouw van transportmiddelen naar systemen met een brandstofcelsysteem op waterstof voor de aandrijving van het transportmiddel (inclusief offroad)
 • Tankinfrastructuur voor waterstof (met een max. investeringskost van 2 miljoen euro per tankstation)
 • Cyrogene CO2-koeling voor vrachtwagens + tankinfrastructuur daarvoor
 • Investeringen voor vervoer via een waterweg als vervanging voor wegvervoer (geldt niet voor transportbedrijven, wegvervoer moet effectief worden afgebouwd)
 • Investeringen voor vervoer via een spoorweg als vervanging voor wegvervoer (geldt niet voor transportbedrijven, wegvervoer moet effectief worden afgebouwd)
 • Ombouwset naar aardgasmotoren voor binnenvaartschepen
 • Walstroomvoorziening (landzijde) voor zeeschepen, met een vermogen groter dan 1 MVA

Deze lijst treedt in werking op 23/05/2022.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL