RFP: Smart Driver Pass

Deze Request for Proposal kadert binnen het VIL project Smart Driver Pass.
VIL wil een uniform, veilig en efficiënt systeem laten ontwikkelen om chauffeurs toegang te verlenen tot bedrijfssites voor het laden en lossen van vracht.
Hiervoor zal een software platform ontwikkeld worden bestaande uit een Front-End applicatie, een Back-End data repository samen met een Smartphone App, waarbij wordt gestreefd naar maximale interoperabiliteit met reeds bestaande systemen.

De aanbieder waar VIL naar op zoek is zal in het kader van “Smart Driver Pass” het systeem ontwikkelen en testen. Alsook een voorstel doen voor een beheermodel voor het gebruik en de uitbating van het systeem.

PRAKTISCH

Dienstverleners die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om dit tegen ten laatste 22 juni 2020 om 17 uur kenbaar te maken aan VIL via e-mail.
Een definitieve offerte moet uiterlijk 13 juli om 12 uur via e-mail ingediend zijn.

Contact

Dirk Jocquet (Dirk.Jocquet@vil.be)

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL