Persbericht: Primeur: Concurrenten werken samen om stedelijk bedrijfsafval op te halen

In het project Urban Waste Collection heeft VIL nagegaan hoe de ophaling van bedrijfsafval in steden efficiënter kan verlopen. Tijdens het project werden de knelpunten geïnventariseerd en werden twee pilots uitgewerkt waarbij concullega’s samenwerken om bedrijfsafval op te halen in verschillende regio’s in Vlaanderen.
Bedrijven waarvan de activiteiten gevestigd zijn in een stad genereren verschillende afvalfracties, vaak in aanzienlijke volumes. Het ophalen van dit bedrijfsafval wordt een steeds uitdagendere taak voor de afvaloperatoren: gemeentebesturen creëren steeds meer beperkingen om zwaar vervoer te weren binnen hun stadsmuren.

Gebrek aan spelregels en uniformiteit
Vanuit logistiek oogpunt wordt afvalinzameling alsmaar moeilijker: de afvalbedrijven worden geconfronteerd met een wildgroei aan regels opgelegd door de stadsbesturen, waarbij eigen lokale accenten worden gelegd: tijdsvensters, lage emissiezones, toegangsverbod voor zwaar vrachtvervoer in het centrum, circulatieplannen,… Het gebrek aan uniformiteit en snel wijzigende spelregels blijken de grootste pijnpunten voor de operatoren.

Een mijlpaal in Vlaanderen
Tijdens het project werden deze pijnpunten verder onderzocht met 13 bedrijven actief in de afvalophaling in steden. Er werden negen oplossingspistes naar voor geschoven die op deze problematiek een antwoord konden bieden: gaande van ‘Hubs in de stadsrand’ naar ‘Multimodaliteit’ tot een ‘Uber concept voor afval’. Uit workshops en analyse kwam het concept van de ‘neutrale’ of ‘witte wagen’ naar voor als meest haalbare kaart. Vervolgens werd dit concept verder uitgewerkt door middel van een pilot waarbij concullega’s samenwerkten om stedelijk afval op te halen: een mijlpaal in Vlaanderen.

Twee pilots
Projectdeelnemers SUEZ en Renewi werkten het pilootproject ‘Collecting together for you’ uit. De doelstelling bestond erin om gezamenlijk, door inzet van eigen wagens met vermelding van een gezamenlijk logo, PMD-rolcontainers bij bedrijven in Oost-Vlaanderen op te halen.
Ook Imog, Vanheede en A3 Verhuur hebben het concept van de witte wagen uitgetest. In deze pilot werd in Waregem de ophaling van restafval bij zowel gezinnen als bedrijven met één en dezelfde wagen uitgevoerd.

“Bij Imog zijn wij al van bij ons ontstaan geëngageerd met maatschappelijke vraagstukken zoals reductie van emissies, efficiënter en milieuvriendelijker inzamelen van afvalstromen, mobiliteitsproblemen, verkeersveiligheid enz. De pilot samen met Vanheede en A3 Verhuur in Waregem hebben wij dan ook als zeer positief ervaren. Voor ons is dit zeker geen eindpunt, we plannen nu al hoe we dit verder kunnen uitbouwen in de toekomst”, aldus Johan Bonnier, Algemeen Directeur Imog.

Unieke vorm van samenwerking
Het feit dat rechtstreekse concurrenten de handen in elkaar slaan om elkaars klanten te gaan bedienen in een bepaalde geografische regio, waarbij vertrokken werd van de geografische inplanting van hun depots, kan beschouwd worden als een mijlpaal. Het maakt de rondes minder lang en efficiënter. Dat beaamt ook projectleider Ludo Sys: “Wat de meeste interesse wegdraagt en tegelijk ook veel potentieel biedt, zijn vormen van samenwerken die tot voor kort totaal ondenkbaar waren. Beide pilots tonen aan dat ook op dat vlak de geesten rijpen.”

Projectdeelnemers: Bebat, Imog, Inovim, Ivago, Ivbo, MCA Recycling, Mirom, Recupel, Renewi, Stad Genk, Stad Mechelen, SUEZ en Vanheede Environmental Services.

Dit project wordt gesteund door VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid.

EINDE VAN HET PERSBERICHT

Persbericht: Primeur: Concurrenten werken samen om stedelijk bedrijfsafval op te halen


CONTACTINFORMATIE

Ludo Sys
Projectleider
Tel: 03/229.05.06
GSM: 0475/93.96.69
ludo.sys@vil.be

Stephanie Florizoone
Communicatieverantwoordelijke
Tel: 03/229.05.07
GSM: 0494/34.01.63
stephanie.florizoone@vil.be

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL