Persbericht: Innovatieve start met microhub belevering in stad Mechelen

VIL-proefproject in samenwerking met stad Mechelen en ECOkoeriers

Stad Mechelen en VIL starten op 12 november een tweede proefproject met de ECOkoeriers Mechelen in het kader van het VIL-project R!sult.  Het project test het principe van een mobiele microhub uit waarbij de ECOkoeriers vanuit de CityHub ODTH met één volgeladen elektrische bestelwagen de stad inrijden. De bestelwagen fungeert als microhub vanop een parkeerplaats in de Lindepoort.  De finale leveringen vinden hun weg naar de handelaar per elektrische cargofiets en trailer.

“Als stadsbestuur hebben we de ambitie om tegen 2030 naar zero-emissie stadsbelevering te gaan.  We zijn hierin een voorbeeldstad. Zo ondertekenden we als eerste stad in België het convenant duurzame stadslogistiek waarin dit project ook kadert. Een project dat ten goede komt aan de leefkwaliteit van onze stad, alsook efficiënte beleveringen garandeert aan Mechelse handelaars”, zegt mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke.
 
In het eerste proefproject  beleverden de cargofietsen van ECOkoeriers op een duurzame manier de Mechelse handelaars vanuit de CityHub ODTH in Mechelen-Zuid. Aansluitend start nu het tweede deel van het proefproject waarbij een elektrische bestelwagen zich aan de Lindepoort parkeert, om nog sneller en grotere hoeveelheden te beleveren aan  handelaars in de binnenstad.
 
Het proefproject gebeurt in samenwerking met de ECOkoeriers Mechelen. Zij zijn reeds gestart met leveringen vanuit de CityHub ODTH naar verschillende handelaars in de binnenstad om een 0-meting in kaart te brengen. Deze gegevens brengen alle last mile leveringen in kaart en geven informatie over hoe leveringspatronen nog beter te stroomlijnen. “We kregen reeds vragen van handelaars om meer en grotere pakketten vanuit onze CityHub ODTH naar de binnenstad te brengen, zoals bijvoorbeeld meubilair.  De elektrische cargofiets is beperkt in volume, maar met de elektrische bestelwagen als microhub kortbij kunnen we dit wel in 2 of 3 keer uitleveren zonder tijdverlies. We zijn dan ook erg dankbaar dat Autopartners bereid was een Renault Master ZE te leveren voor dit project.”, vertelt Inneke Vos van ECOkoeriers Mechelen.

Een betaalbare en duurzame oplossing

VIL, de Speerpuntcluster Logistiek, zet al meerdere jaren in op duurzame toeleveringen, met een bijzondere aandacht voor stadslogistiek. Binnen het project onderzoekt VIL allerhande innovatieve manieren om steden duurzaam te bevoorraden. Na Gent is Stad Mechelen aan de beurt waarin het microhubconcept voor een periode van 3 maand intensief getest zal worden met de lokale handelaars.  VIL kan voor dit project rekenen op de steun van VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen.
 
“In het R!sult project toetsen we de resultaten van een rekenmodel aan de realiteit via het opzetten van testen in meerdere steden, zoals deze in Mechelen. Daarmee willen we aantonen dat het consolideren van goederenstromen in en uit de stad in de toekomst een betaalbaar alternatief is dat de verschillende stakeholders ten goede komt én onze samenleving duurzamer maakt” aldus Stefan Bottu, projectleider bij VIL.
 
“Met de uitbreiding van de autoluwe zone zijn zulke innovatieve projecten cruciaal om samen met handelaars uit te proberen en zo tot een sterk economisch centrum te evolueren, waarin logistiek toch voor 10% meespeelt in de mobiliteitsstromen.”, besluit schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke.


Contact

Stefan Bottu
Projectleider
GSM: +32 473 79 15 03
Stefan.bottu@vil.be

Vicky Vanmarcke
Schepen van mobiliteit
T: +32 15 29 78 62
kabinet.vanmarcke@mechelen.be

ECOkoeriers
Meer informatie over ECOkoeriers op www.ecokoeriers.be
Contactinformatie: info@ecokoeriers.be
Inneke Vos +32 473 77 55 17

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

VIL VZW

De Burburestraat 6-8
B-2000 Antwerpen
T: +32 (0)3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038

VIL
VIL