en
        |  en

De transportsector en de deeleconomie: welke mogelijkheden biedt fleet sharing?

Kunnen transportbedrijven kosten reduceren en nieuwe opbrengsten genereren door fleet sharing? VIL heeft in het project ‘Cambion‘ uitgezocht of het principe van de deeleconomie door te trekken is naar transportsector.

Benieuwd naar de resultaten?

We maken ze bekend tijdens het slotevent op donderdag 20 februari in de Communicatieloft in Gent.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!