en
        |  en

R!sult: Request for Proposal “Best Practices last mile en samenwerkingsmodellen in de stadsdistributie”

VIL schrijft een Request for Proposal uit in het kader van het COOCK project R!sult (Responsive Sustainable Urban Logistics).

VIL gaat in het project R!sult op zoek naar een geïntegreerde oplossing voor stadsbeleveringen. Daarmee bouwt VIL verder op eerder opgedane kennis rond stadslogistiek in zijn projecten ‘Crowd Logistics’, ‘ALEES’ (autonome voertuigen), ‘Intello City‘ (IoT-technologie toegepast op een stedelijk micromagazijn) en ‘EU Cycle Logistics Ahead‘.

Binnen het project R!sult wil VIL onderzoeken onder welke randvoorwaarden een samenwerkingsmodel waarbij de goederenstromen in en uit de stad geconsolideerd worden in één of meerdere stadsrandmagazijnen, een positieve business case voor de verschillende stakeholders kan vormen t.o.v. de huidige situatie, waar bedrijven veelal het transport individueel organiseren en uitvoeren. Positieve business case omhelst in dit geval een combinatie van economische, ecologische en sociale waarde.

In een afzonderlijke “RFP – rekenmodel” werd reeds beschreven hoe we op een kwantitatieve manier inzicht gaan pogen te verwerven omtrent deze onderzoeksvraag. De bedoeling van deze RFP rond “Best Practices last mile en samenwerkingsmodellen in de stadsdistributie” is om de kennis rond afgesloten, lopende en geplande projecten i.v.m. last mile en meer collaboratieve samenwerkingsmodellen binnen de stadsdistributie samen te brengen, maar evengoed de state of de art van wat er in deze markt beweegt, op een manier die voor alle stakeholders aan het project een meerwaarde biedt.

Praktisch

Bedrijven die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om dit voor 15 maart 2019, 17 uur kenbaar te maken aan VIL via e-mail. 
Een definitieve offerte moet uiterlijk 27 maart 2019 om 9 uur via e-mail ingediend worden.

Contact

Stefan Bottu (stefan.bottu@vil.be)
Eric Verlinden (eric.verlinden@vil.be

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!