en
        |  en

RFP: OptiCharge

In het kader van het project “OptiCharge” schrijft VIL een Request for Proposal uit.

Laad- en losoperaties zijn in de meeste gevallen nog manuele en tijdsintensieve processen dewelke door juist dat manueel karakter resulteren in vertragingen, fouten, schade, ongevallen … en uiteindelijk tot een aanzienlijke stijging van kosten. Om tegemoet te komen aan deze problematiek startte VIL in november 2018 het COOCK project “Opticharge”. Met dit project streeft VIL efficiëntere laad- en losprocessen na voor zowel verladers als vervoerders via automatisering.

De dienstverlener waar VIL naar op zoek is zal bij één of meerdere deelnemers van het “Opticharge”-project de praktische haalbaarheid nagaan en een business case opstellen. Dit moet uitwijzen of het al dan niet opportuun is om het manuele laad- en losproces om te zetten naar een geautomatiseerd proces. In de business case(s) worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico’s. Indien deze haalbaarheidsstudie positief is, koppelt de dienstverlener er idealiter één of meerdere praktijktest(en) (proof of concept) aan.

Praktisch

Partijen die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om dit voor 15 november 2019, 12u00 kenbaar te maken aan VIL via e-mail.
Een definitieve offerte moet uiterlijk 6 december 2019, 12u00 via e-mail ingediend zijn.

Contactpersoon: Filip Van Hulle (filip.vanhulle@vil.be).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!