en
        |  en

RFP Digital Gateway to Government

Ter versterking van het project team van ‘Digital Gateway 2 Government‘ zoekt VIL een junior project medewerker via deze Request for Proposal.

In maart 2019 startte VIL het collectieve project ‘Digital Gateway 2 Government’. In dit project werkt VIL digitale oplossingen uit die de communicatie in de gateways tussen bedrijven en de diverse overheidsdiensten transparanter en efficiënter kunnen maken. Alle Belgische gateways zijn betrokken bij het project. Er wordt dan ook gezocht naar oplossingen die op Belgisch niveau generiek bruikbaar zijn.

Het VIL project team bestaat uit 2 projectleiders. Ook vanwege 3 deelnemende bedrijven wordt binnen het project team meegewerkt aan het uitwerken van specifieke oplossingen.
Ter versterking van het project team zoekt VIL een junior project medewerker via deze RFP.

Praktisch

Bedrijven die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om dit voor 15 april 2019 om 17 u kenbaar te maken aan VIL via e-mail.
Een definitieve offerte moet uiterlijk 23 april 2019 om 17 u via e-mail ingediend worden.

Contactpersoon: Eric Verlinden (eric.verlinden@vil.be

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!