en
        |  en

RFP ‘Bouwhubs’

Deze Request for Proposal kadert binnen het project ‘Bouwhubs’, een project dat VIL uitvoert met WTCB als partner. De algemene doelstelling van het project bestaat erin om een logistiek concept voor bouwhubs uit te werken en uit te testen, en dit vooral voor wat betreft logistieke materiaalstromen.

Bouwhubs dienen als een belangrijk ontkoppel- en verzamelpunt van goederenstromen naar de werven toe. Eén bouwhub is ook bedoeld om meerdere werven te bedienen, zodat slimme consolidatie en ‘economies of scale’ realiseerbaar zijn, niet alleen op de bouwwerf zelf maar ook in de aanleveringen naar de verschillende werven toe (bv. via milkruns).

De aanbieder waar VIL naar op zoek is, wordt gevraagd een simulatiemodel uit te bouwen waarmee het mogelijk is om de eerder klassieke manier van rechtstreekse aanleveringen naar werven te kunnen vergelijken met het concept van bouwhubs. Het model moet ook de mogelijkheid voorzien om scenario analyses door te rekenen waarbij een aantal belangrijke parameters kunnen gewijzigd worden, zoals bv. het aantal beleverde werven, en de impact ervan door te rekenen op een aantal outputs (bv. aantal km’s, kosten, CO2).

Praktisch

Partijen die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om dit tegen ten laatste 17 mei 2019 kenbaar te maken aan VIL via e-mail.
Een definitieve offerte moet uiterlijk 27 mei om 12u via e-mail ingediend zijn.

Contactpersoon: Gunther Storme (gunther.storme@vil.be).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!